Sociale huurwoningen in de verkoop

DE PZC kopte: “Woongoed verkoopt sociale huurwoningen. Straks wonen er alleen nog rijke mensen in het centrum van Middelburg”. De LPM stelt hierover vragen aan het college. Sociale [...]

Komst nieuw AZC in Middelburg

Komst nieuw AZC in Middelburg In theorie zal het qua communicatie allemaal vast wel goed geregeld zijn geweest en technisch zal de Raad wel tijdig geïnformeerd geweest zijn over de plannen van [...]

Intervence

INTERVENCE De LPM begrijpt dat het college van B&W noodzakelijkerwijs slechts een klein aandeel (1/13) heeft gehad (en nog heeft) in de gehele besluitvorming rond Intervence door de [...]

Procedures Participatie en Politiek

Het college heeft onlangs in de commissie Ruimte verklaard dat het college m.b.t. het bevorderen van het meer bouwen (van woningen) in Middelburg zich tegengewerkt voelt door 1. de procedures [...]

Verkeersveiligheid en Jeugdwet UHP

Schriftelijke vragen aan het college B&W Verkeersveiligheid op de kaaien in Middelburg LPM dd-13-nov-2020 Londensekaai Antwoord op schriftelijke vragen verkeersveiligheid op de kaaien   [...]

Open Brief aan college B&W

Onder staande brief betreft vragen naar aanleiding  van antwoorden op vragen van 17 mei 2019.   Open Brief 27 aug 2019 aan College B&W   Antwoord op vragen LPM Quarleshavenstraat [...]

Woningbouw: voorraad aanpassen

Kwaliteit en Aanpassing woningvoorraad Uit het verkiezingsprogramma: “Gemeentelijke groei is niet zaligmakend en leidt uiteindelijk tot overtolligheid en leegstand,  zodra de aangekondigde [...]

Inrichting Kernwinkelgebied en Corona

SCHR. VRAGEN VAN DE LPM AAN HET COLLEGE EX ART. 41 RVO Betreft: memo maatregelen gebruik en inrichting openbare ruimte kernwinkelgebied in relatie tot Corona (COVID-19) virus van fietsen, [...]

Bouwterrein Veerse Poort 5

VEERSE POORT 5 Momenteel wordt van de sintelbaan gebruik gemaakt door sporters van clubleden van atletiekvereniging Dynamica die nu niet terecht kunnen op de het sportterrein op de Vrijburg. Uit [...]