Lokale Partij Middelburg

Lokaler kun je ‘t niet krijgen!

Onze visie

Onze visie is gericht op de toekomst. De burger en zijn input staan centraal voor onze partij en het programma.

Onze standpunten

Onze standpunten zijn opgesteld door middel van de input die wij onder de bewoners en ondernemers hebben verzameld.

Onze wijken en kernen

Iedere wijk en dorp in de Gemeente Middelburg is uniek en heeft dan ook andere punten en thema’s die zij belangrijk vinden.

Alle kiezers bedankt voor uw stem op Lokale Partij Middelburg

Onze wethouder

Onze raadsleden

Onze stellingen

 • Burgerparticipatie moet meer en concreter worden

 • Het zwembad in Arnemuiden moet in 2019 weer open

 • Meer wijkgericht en vanuit de wijk werken onder andere door overdracht van verantwoordelijkheid en budgetten

 • Aanpak van inbraak en overlast, onder andere door overleg met politie en meer inzet van Boa’s in alle wijken en kernen

 • Versterken van de culturele, economische en sociale functie van onze binnenstad

 • Straten, trottoirs en wegen beter onderhouden

 • Exclusief vergunningparkeren in de binnenstad voor bewoners

 • Energieneutraal distributiecentrum aan de rand van de stad

 • Verbeteren kwaliteit en kwantiteit van oplaadpalen elektrische vervoermiddelen

 • Jongeren een podium bieden in de politiek door JeugdRaad en JeugdBurgemeester

 • Meer aansprekende evenementen

 • Zwemonderwijs weer verplicht! De gemeente steunt dat

 • Muzieklessen op scholen subsidiëren

 • In alle wijken en kernen een jongerencentrum

 • De gemeente moet actief op zoek naar jongeren met een beperking en moet hen ondersteunen onder andere in het zoeken naar werk

 • In principe geen werken met behoud van uitkering. Wie werkt, verdient loon

 • Sociaal ondernemen moet worden bevorderd

 • Vergeet ZZP’ers niet, vooral niet als zij minder verdienen dan 130% van het minimumloon

 • Uitkeringsgerechtigden moeten onder redelijke voorwaarden een eigen bedrijf kunnen beginnen

 • De toegang tot zorg, hulpverlening, maatschappelijke ondersteuning begint in de wijk of dorp waar je woont

 • Professionals, en niet de gemeente, bepalen welke zorg, hulpverlening of ondersteuning nodig is

 • De Servicebus blijft en wordt zelfs uitgebreid

 • Papier blijft nodig, dus niet alleen digitale informatie of aanvragen van diensten

 • Pinautomaten moeten blijven of terugkomen daar waar ze weg zijn gehaald

 • Bevriezen van huur van sportaccommodaties en geheel of gedeeltelijk terugdraaien van bezuinigingen

 • Voldoende goedkope huur- en koopwoningen

 • Verminderen van regeldruk voor ondernemers

 • Lokale belasting stijgen ten hoogste met de inflatiecorrectie

 • De eigen identiteit van de dorpen en kernen Arnemuiden, Sint Laurens, Nieuw- en Sint Joosland blijft behouden en wordt versterkt door meer zeggenschap

Start typing and press Enter to search