Standpunten

Burgerparticipatie

Versterking historische binnenstad

Bestuur, orde en veiligheid

Mobiliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Maatschappelijke participatie, werk en inkomen

Maatschappelijke ondersteuning, zorg en jeugdhulp

Jeugd en onderwijs

Ouderen en ouderenbeleid

Vrijwilligerswerk

Vrije tijd en imago

Duurzaamheid, milieu en groen

Wonen en woonomgeving

Lokale lasten en financiën