Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wijktafel Zuid

Verslag Wijktafel Zuid, dinsdag 13 april 2021

Agenda:

 1. Mededelingen Stichting Wijkteam Middelburg Zuid
  • Voorzitter Sonay Peksert
  • Secretaris Iris Leewens
  • Penningmeester Paul Karelse
  • Lid Anneke Hartman
 2. Vragen aan de Wijkagent en/of de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Handhaving)
 3. Mededelingen van Wijkwethouder, wijkmanager, Verkeerswerkgroep
  • Mededelingen van Wijkwethouder Chris Dekker
  • Mededelingen van de nieuwe wijkmanager Marianne Medendorp
  • Mededelingen Verkeerswerkgroep
 4. Afvalinzameling
 5. Rondvraag en sluiting

Verslag: bestuurslid Ard Ridderbos Secretaris/Penningmeester LPM

I Inlog lukte niet, ben “binnen gelaten” om 20.09 uur! In totaal waren er 30 personen die mee deden aan de wijktafel.

 1. Mededelingen:
 • Voorzitter Sonay Peksert: deel van mededelingen gemist. Vragen kunnen in chat gesteld worden!
 • Secretaris Iris Leeuwens: kwam hierbinnen, er is een troepgroep in Middelburg Zuid opgestart, mee gedaan met de opschoondag! Ze willen graag ringen voor de afvalzakken om vuil op te halen! Behoord niet meer tot standaarduitrusting i.v.m. geld. Uitrusting is hesje en prikker.
 • Penningmeester Paul Karelse: dhr. Karelse legt verantwoording af van de financiën. 2 aanvragen wijktafelbudget waaronder een vlindertuin en OCM-overbrugging en zijn toegekend. Het wijktafelbudget wordt nog onder de aandacht gebracht van de bewoners, omdat te veel dezelfde mensen er een beroep op doen! Zelfde geld voor groenbudget!
 • Lid Anneke Hartman: de telefooncirkel gaat door OCM-probleem omdat dit i.v.m. Corona niet kan doorgaan!
 1. Vragen aan de Wijkagent: opmerking wijkagent: aan de hand van de cijfers is het vrij rustig geweest de laatste 4 maanden. Geen/weinig last van jeugd en de avondklok wordt goed nageleefd. Vraag aan de wijkagent: stadstuin heeft last van vandalisme, tafel kapot en dingen gestolen, er zou aandacht door politie aan gegeven worden en lijkt te helpen! Fietsen in het meiveld, zeker als scholen uitgaat is dit groot probleem. Er wordt volgens wijkmanager gehandhaafd, politie kan niet handhaven door drukte! BOA’s moet hier handhaven, wens is een fietspad aan het water, omdat met kleine kinderen in de wijk niet veilig genoeg is om te fietsen. Nog een vraag: is er nog contact geweest met de mensen van de moskee i.v.m. Ramadan en er wordt een fietsroute aangedragen door park, staan geen borden dus fietsen mag maar dit is geen fietspad maar voetpad, maar staat geen bord!!!! Bij uitlaatveld. Op de eerste vraag het antwoord van de agent, overlast door Ramadan is al 2 jaar zeer laag. Dus als er overlast is, melden maar ze gaan er niet vanuit! De wijkmanager is bij de moskee in Zuid geweest en ze hebben beloofd zich aan de avondklok te houden om overlast te vermijden!

Vragen aan BOA: er was geen BOA aanwezig!

 1. Mededelingen:
 • Wijkwethouder Chris Dekker: bomen aan de Oude Vlisingseweg, laatste storm waren omgewaaid en schade aan caravan. Een specialistisch bedrijf had onderzoek gedaan en risicobomen, gaan ze weghalen en nieuwe planten. Essenvelt bouwupdate door projectambtenaar: stand van zaken: er is de afgelopen maanden hart gewerkt om terrein op te hogen met zand en grond uit Souburg dit omdat zelfde aannemer aan beide projecten werkt! Wegencontouren worden duidelijk zichtbaar. Er wordt naar oude projectielen gezocht op moment. Er is vertraging opgelopen door Europese aanbesteding, na bouwvak, aanleg riolering enz. enz. Begin bouwen 1e/2e kwartaal 2022. Vraag: is er concurrentie tussen Essenvelt en de wijk in Oost-Souburg bij de verkoop. De wethouder zegt dat dat meevalt omdat de vraag groter is dan het aanbod in woningen. Is er ruimte voor een Knarrehof, dit is een woonvorm waar ouderen gezamenlijk kunnen wonen, dat wordt nog uitgezocht en terugkoppeling naar wijkteam. Vraag aan wethouder over Prinshove: er is heel wat veranderd, de bewoners missen bomen/planten! Komen die, de wethouder verwijst door naar ambtenaar, weet het ook niet, maar wordt later schriftelijk beantwoord!
 • Wijkmanager Marianne Medendorp: ze stelt zich voor omdat ze nieuw is! Mededeling: er is sinds gister een open buiten tentoonstelling op het Bolwerk, 30 foto’s! Gaat het land door maar nu in Middelburg! Middelburg heeft om klimaatdoelen te halen in 2050 van aardgas af. Dit plan wordt wijkgericht gemaakt welke vorm, welk jaar, er worden burgers gezocht om mee te denken in de focusgroep om een gevarieerde “denktank” te vormen. Vraag: heeft tentoonstelling naam: Openmind foto’s. Gemaakt door jongeren met depressie.
 • Verkeerswerkgroep: 16 maart in PZC de raad is bezig met snelle aanpak van fietsoversteekplaatsen (Koestraat) in Zuid Torenweg/Spinhuisweg is zeer gevaarlijk punt! Dus was gevraagd sinds 2009 om dit aan te pakken. Volgens wethouder staat dit punt in de planning voor week 30 – 31! Wordt er nagedacht over de verkeersproblematiek bij het winkelcentrum? Is weinig aan te doen, het is het succes van het hart van de wijk. Voorstel van bewoner, om 1 richting verkeer van maken, dit is er al maar niet duidelijk aangegeven en handhaven op verkeerd geparkeerde auto’s. Bij het stoplicht kruising bij Mc Donalds, komt geen geluid uit voor slechtzienden, dit probleem wordt door gegeven aan de verkeersambtenaren.
 1. Afvalinzameling: Jeroen Sakko verteld over Diftar, aanbiedingen van afval zijn 1e kwartaal gehalveerd. Oud papier, wordt tijdelijk door Corona opgehaald, dus graag oud papier naar de daarvoor aangewezen plek brengen! Afvalstof heffing, wordt niet automatisch kwijtgescholden als ze voor kwijtschelding in aanmerking komen. Als je meer containers hebt, betaal je per container! In de afvalbakken gaan ze stangen maken om te voorkomen dat er huisvuil/bedrijfsafval in gegooid worden! Er staan 70 vuilnisbakken in de wijk, is veel omdat ze ook geleegd moeten worden. Vraag: de ondergrondse containers, wordt heel veel naast gezet! Doet de gemeente hier wat aan? Handhaven is moeilijk omdat er soms geen adres te vinden is, maar werkt beste als er gemeld worden.
 2. Rondvraag en sluiting:

Rondvraag:

Vlindertuinen/buurttuintjes, werkt wel maar ook veel tegenstand tegen van bewoners die erop kijken! Moet in geparticipeerd worden. Div. bewoners doen al grond voor de gemeente onderhouden met bloemen/plantjes.

Wat was er mis met de bomen aan de Statenlaan want die zijn ook gekapt, de wethouder weet het niet! Ambtenaar: populierenplan, ze zijn 40 jaar oud en in laten takken vallen, in bos kan dat geen kwaad, maar wel in stedelijk gebied. Dit plan wordt in fasen uitgevoerd!

Vorige wijktafel, is even geleden, maar is geen verslag van gekomen! De vragen uit de vorige wijktafel zijn beantwoord in de nieuwsbrief die deur aan deur bezorgd.

De nieuwe website van de gemeente Middelburg ziet er goed uit, maar het is wel zoeken erin. Is niet altijd even duidelijk waar je moet zijn!

Het speelplaatsje in de Pieter Boddaerstraat, kan dit een keer opgeknapt worden? Ziet er niet uit, willen net als speelplek Parelplein. Dit gaat niet door omdat dit 20 – 30 duizend euro kost. Vraag wordt later schriftelijk beantwoord.

Sluiting om 22.00 uur, de voorzitter bedankt iedereen voor inbreng en een prettige avond!

Opgemaakt door Ard Ridderbos secretaris LPM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring