Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dorpstafel St. Laurens

Dorpstafel St. Laurens

Verslag van de Dorpstafel St. Laurens. Donderdag 22 april 2021.

De voorzitter Peter Joosse opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 48 aanwezigen.

Wijkwethouder:J ohan Aalberts krijgt het woord.:

Het is anderhalf jaar geleden dat we hier met een overvolle zaal fysiek aanwezig waren.

Anneke de Pagter-de Buck wordt gefeliciteerd met de Kon. Onderscheiding. Ze krijgt een nieuw bordje voor het Dorpshuis.

Het verslag van de mini dorpstafel van oktober 2020 wordt goedgekeurd.

 

Politie en BOA.

Sharina Jacobse:

Het is vrij rustig met meldingen.

De skatebaan in St Laurens is nu drukker.

Gisteren van 15 tot 16 uur snelheidscontrole gedaan. Gemiddeld reed men 30-36 km p/u.

Het is ook om een signaal af te geven.

Paul Stok merkt op dat het goed is dat er controles zijn. Het meest effectief zijn  de avonduren en s’ochtends vroeg.

Anneke: Vanaf welke snelheid wordt er bekeurd?. Is zelf in te stellen. Meestal 40 km.

De skatebaan: Martijn. Het is echt veel drukker na de sluiting  in Middelburg. Het is eigenlijk niet verantwoord.

Danielle Joosse: kleine kinderen  komen nu niet  aan bod.

1  mei gaat de Veersepoort skatebaan weer open.

Johan : de oplossing is er maar duurt nog een maand.

Er zijn jeugdwerkers ingezet om het te regelen in St. Laurens.

Henk Huige: Rik Hamelink de jongerenwerker is er volop mee bezig.

Er kan een clinic georganiseerd worden door skaters Middelburg, voor St. Laurens. Welzijn Middelburg neemt het mee.

BOA: Mitchel Hamelink is sinds januari werkzaam. Hij heeft 2 meldingen gehad. Overlast stank en geluid.

De skatebaan viel reuze mee.

Afvalinzameling: Jeroen Sacco.

Afgelopen dinsdag zijn de eerste resultaten behandeld in het College. Het gaat richting Raad. We zijn erg tevreden over de inzameling. Het is 1/3 gezakt. Papier is nog een probleem.

Martijn : is het gescheiden afval goed bruikbaar? Er is nog geen afkeuring geweest.

Het noteren van de afrekening is controle op. Er zijn 2 maten containers. Het is de bedoeling dat de juiste container op het juiste adres wordt aangeslagen.

Johan : de fakturering komt pas een jaar  later.

Paul Stok : de papiercontainer is open , blijft dat zo?. Gevaar voor brandstichting.

De inzamelaars regelen dat zelf. Ondo regelt dat.

Anneke: worden de containers gecontroleerd?  Er zijn nog geen klachten. Het wordt niet preventief gedaan.

Voortgang Nieuwbouw:

Johan: uitbreiding St. Laurens, geeft uitleg. Er zijn 3 projektontwikkelaars gekozen.

Jannita Dingemanse geeft presentatie.

Molen de Hoop:

Anneke: heeft contact gehad met de voorzitter Frits v. Borrendam van het comité.

Er was geen nieuws.

Johan : Subsidie bij de Raad v. Staten is niet gehonoreerd. De Gemeente staat volledig achter de molen.

Martijn :voordien is er besloten dat een deel van de opbrengst van de grond voor nieuwbouw naar de molen zou gaan. De Gemeenteraad gaat hierover.

Karin : we kunnen ook zelf iets creëren, een soort bedrijfje er van maken. Een bakker enz.

Dorpstafelbudget: Henk Huige.

1:  Volgende week dinsdag: de Oranjevereniging  St. Laurens vraagt 500 euro voor Koningsdag om een bingo te organiseren online. Er kan niet over gestemd worden.

  1. Dhr. Abrahamse. : een netschommel voor de kleinere jeugd in de speeltuin.

Anneke: de doeltjes op de Waranda  die veel gebruikt  worden zijn stuk. Henk regelt dat.

Groencheque: boompjes en een haagje bij de  gymzaal. . Misschien een privé initiatief.

Het kunstwerk is ook niet meer compleet. De Gemeente is bezig om het weg te halen.

Rondvraag:

Danielle: de Leliendaelsedreef is afgesloten door bewoners. Kan die weer open?

Johan: er werd gebruik  gemaakt van auto’s. Bewoners wilden dat niet. Er zijn hekken gezet. Johan gaat praten met de bewoners.

Martijn : het akoestisch landschap:

Het 1ste deel aanwenden voor een gebied voor honden of mountainbikes?

Is een kostbare aangelegenheid in verband met verplaatsen grond. Johan doet navraag.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de dorpstafel af en wenst iedereen een fijne voortzetting van de avond.

Het verslag van Vera Barentsen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring