Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wijktafel ’t Zand Stromenwijk Rittenburg

Verslag van de Wijktafel t’Zand Stromenwijk Rittenburg 7 mei 2019

1.Opening
De interim voorzitter opent deze wijktafel. Hij maakt de aanwezigen er op attent dat de bezetting van bestuursfunctie een probleem is.

2. Agenda
De agenda is deze keer anders. De avond wordt ingevuld met dialoogtafels.
De voorzitter geeft de nieuwe wijkwethouder Carla Doorn de gelegenheid zich voor te stellen.
Er is ook een nieuwe wijkagent Martijn ’t Gilde die zich voorstelt.
Het wijktafelbudget werd deze keer toegekend aan de Buurttuin Merwedestraat( €1000) en rommelroute ‘tZand /Breweg.(€150).

3. Dialoogtafels
Er zijn 9 dialoogtafels:
Groen / Wegen en Verkeer / Veiligheid / Wonen / Activiteiten / AZC / Milieu / Zorg in de wijk / Ontmoeten.
Op zeer ontspannen wijze werd aan alle tafels deelgenomen en gebruik gemaakt van informatie halen en brengen. Er werd dan ook volop gewisseld van tafel.
Er waren aan de tafels ambtenaren van de gemeente en vertegenwoordigers van o.a. woongoed en zorgstroom aanwezig om uitleg en informatie te geven.
Van alle tafels werd daarna een korte samenvatting gegeven van de uitkomsten.
De aangedragen ideeën worden verzameld, en uitgewerkt tot leesbaar document.
Dit document wordt beschikbaar voor belangstellenden. (email op de presentielijst).
Wellicht ook op de website terug te vinden.

4. Afsluitng
Er was deze keer geen rondvraag.
Na afloop werd nog een drankje aangeboden.
De op komst was prima circa 100 aanwezigen.

Bijgewoond door

Bram de Buck – Raadslid

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring