Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Verslag wijktafel Dauwendaele 21 maart 2023

Door ons Raadslid Jos van den Boom

Opening

Voorzitter William opent de avond en heet eenieder welkom.

Mededeling Wijkwethouder mevr. W. Treurniet

Tijdelijke plaats welzijn voor de jeugd in het winkelcentrum.

Wijkschouw staat gepland op 19 juni.

Goudend plannen besproken met de eigenaar het is nog steeds zorgelijk.

Politiekantoor is aangekocht er komt sociale woningbouw.

Repaircafé krijgt een ruimte in Middelburg.

Jos van afdeling Welzijn geeft uitleg over de wijkschouw in samenwerking met de jeugd van basisschool Franciscus, Tips en Tops.

De volgende punten hadden de aandacht, afval, overdekte hangplek jongeren, speeltuin Meanderhof, skatepark, snoeien, watertrappend kruitmolen.

Veiligheid in Dauwendaele BOA’s/Wijkagent

BOA is nieuw en in week 2 begonnen in de wijk komt niet echt toe aan het normale wijkwerk er zijn BOA’s te kort in Middelburg. Intern moet het winkelcentrum een voetgangersgebied worden, er zijn gesprekken om het voetgangersgebied wat nu van de gemeente is over te dragen aan de winkeliers.

Volgende bijeenkomst geeft de BOA een presentatie over het verschil tussen Politie en BOA.

De wijkagent is bereikbaar in de wijk hij is regelmatig in het wijkcentrum.

Presentatie Infra-Gemeente Middelburg.

Pascal van de afdeling Infra gemeente Middelburg geeft een presentatie over de toekomstige infrastructuur in de wijk, veel aandacht aan het groen in de wijk, het onderhoud komt ter sprake. Het gebied warmtenet komt zal later aan de orde komen.

Update Geweldloos verzet

De cursus geweldloos verzet is een succes geweest, een nieuwe cursus is opgestart nieuwe deelnemers zijn nog welkom.

Update Wijkcentrum

Het centrum draait, wonen welzijn en leefbaarheid is aan de orde.

Wijkteam, Welzijn, Warmtenet, Repair, Boa, Wijkagent alle zijn met tevredenheid vertegenwoordigd inmiddels zijn er al 1076 bezoekers geweest.

Open Sportpark FC Dauwendaele

Dit is een initiatief om onder begeleiding het sportpark te gebruiken als de clubs er geen gebruik van maken voor alle sportactiviteiten. Er komt een behoefte enquête.

Informatie Zeeuwse Bibliotheek

Het Taalhuis en Digitaalhuis zijn er om beter te leren spreken en vaardigheden op de PC te leren, het aanbod staat op de website van de Zeeuwse Bibliotheek.

Update 2d Base, jongerencentrum

Welzijn is tevreden, het centrum is een maand open en er wordt goed gebruik van de ruimte gemaakt.

Er is aandacht voor kwetsbare jeugd deze wordt ook aangesproken voor de arbeidsmarkt.

Mededelingen Woongoed

Woongoed is aanwezig, bewoners kunnen na de vergadering voor vragen terecht.

Buurtbemiddeling

Een update van de afdeling buurtbemiddeling, buurtbewoners kunnen met allerlei vragen terecht maar niet voor juridische zaken, van de vragen wordt 65 tot 70% opgelost.

Warmtenet Update

Medewerker Warmtenet geeft inzicht in de stand van zaken op dit moment en vraagt bewoners die in het gebied van het toekomstige warmtenet wonen en niet op de hoogte zijn zich te melden voor informatie.

Vragenronde

  • Oude gebouw van woongoed, hier moeten sociale huurwoningen komen.
  • Gevaarlijke situatie parkeerplaats met betrekking tot trailers die komen lossen, er wordt een parkeerverbod ter plaatse ingesteld.

Sluiting

Omstreeks 21.10 uur sluit de Voorzitter de bijeenkomst.

Jos van den Boom Raadslid LPM
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring