Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verslag Wijktafel Dauwendaele 16 november 2022:

Aanwezig: 10 leden!! Wijkteam, wethouder Willemien Treurniet en overige. Zeer druk bezocht

1 – Veiligheid. Wijkagent afwezig.

       Wel coördinator BOA’s Kees van de Spek. Van de 10 BOA’s zijn er 3 vertrokken en 1 langdurig ziek.

        Binnenkort gaan er 2 met pensioen. Dus vele vacatures. Is een probleem!!!

2 – Uitleg door leden Repair Cafe

3 – Uitleg door leden Pennywafel huis.

4 –   Uitleg door leden Ruilwinkel. Ze zoeken een ruimte/gebouw.

5 = Uitleg door leden Welzijn Middelburg.

6 – Uitleg door leden City Seats = gemeenschapstuin.

7 – Uitleg door ambtenaren over Warmtenet. Plan is om ongeveer 900 woningen in Dauwendaele        middels restwarmte EASTMAN te verwarmen.

       Over een tijd horen we hier meer van.

       Op 26 november is er een WARMTEMARKT van 9-13 uur in de Kruitmolen.

       Bewoners zijn van harte welkom.

8- Update over cursussen Geweldloos Verzet,

9 – Update over ontmoetingscentrum Hof Mondriaan. Wat is hier allemaal te doen. En welke plannen zijn er voor de toekomst.

10- Idee van wijkagent: Ontmoetingspunt in winkelcentrum Dauwendaele.

       Hier kunnen wijkagent en BOA’s hun schriftelijk werk doen. Zijn ze tevens vraagbaak voor de buurt.

       Dit willen ze graag. Hopen dat het uiteindelijk doorgaat.

11 – YOUNG LEADERS in samenwerking met welzijn.

        Young Leaders = jeugd uit de buurt die op zoek zijn naar een “CHILL-PLEK” zonder dat de buurt overlast heeft.

        Voorstel een container of zoiets bij het basketbalveldje aan de Geersesweg,

        Ideaal: een DJ-tafel/idee om te oefenen en natuurlijk WIFI,

12 – Ad Kunst: Idee om Sportpark Dauwendaele open te stellen voor wijkbewoners. (Buiten trainingen en wedstrijden om)

        Voor jongeren heeft hij in gedachte: Iets bouwen op locatie oude clubhuis Jong Ambon.

        Plan staat nog in kinderschoenen.

13- Communicatieplan van het Wijkteam is in concept klaar. Meer sociale media etc.

14 – Er is weer een nieuwe AED aangekocht en geplaatst in de wijk.

15 – Vraag uit publiek: Wat is er met budget Wijktafel gedaan. Overzicht komt bij notulen, Is nu niet voorradig.

Verslag Bert Kollen

Fractie assistent LPM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring