Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Verslag wijkbijeenkomst Dauwendaele

Gehouden op dinsdag 10 oktober 2023 gemaakt door ons Raadslid Jos van den Boom

Verslag Wijkbijeenkomst Dauwendaele 10 oktober 2023 plaats Hof Mondriaan.

1.Opening bijeenkomst.

De voorzitter opent om 19:30 uur de bijeenkomst en heet eenieder welkom, het betreft een nieuwe opzet van de bijeenkomst en graag discussie.

2.Rondvraag.

De volgende onderwerpen komen aan de orde, onkruidbestrijding hier wordt voldaan aan niveau normen volgens de wijkmanager en vraagt ook om voor en achter de woning en ook de helft van de brandgang zelf schoon te houden.

Bestrating rond het winkelcentrum wordt zo spoedig mogelijk een begin meegemaakt.

Er worden voor Kinderopvang Walcheren laadpalen geplaatst echter deze nemen de parkeerplaatsen in waar ook bewoners parkeren, de vraag is of dit niet op hun eigen terrein kan.

Prullenbak winkelcentrum is verdwenen graag terugplaatsen.

3. Scholenproject “Koken voor de Wijk “

Twee leerlingen leggen uit dat scholieren van de Wilgenhof, het Element en de Franciscusschool gaan koken voor de wijk, om er gebruik van te maken moet men zich vooraf aanmelden. Op de dag zelf worden de maaltijden bezorgd door de kinderen van groep 8.

4. Veiligheid in de wijk, Boa’s, Meanderhof,  Buurtteams en Verkeersveiligheid.

De Boa’s stellen zich voor, ze zijn ernstig onderbezet wegens ziekte en tekort, versterking is welkom er zijn vacatures. Een Boa’s of Handhaver gaat niet alleen de straat op maar altijd met een collega.

Verkeersveiligheid met name de 30 km snelheid in de wijk heeft de aandacht.

Fietsen in het winkelcentrum wordt opgepakt door de Boa’s ook het afsteken van vuurwerk in het tunneltje richting Meiveld.

In de Meanderhof is veel zwerfvuil bewoners moeten elkaar aanspreken op netheid.

Er is een buurtteam in de wijk voor het melden onveilige situaties en zo de leefbaarheid te vergroten, er is nog geen volledige dekking voor de hele wijk en er worden nog vrijwilligers gevraagd. Het volgen van een cursus geweldloos verzet is volgens de wijkmanager een eis voor de deelnemers.

5. Uitleg MOR melding.

Met behulp van een presentatie geeft een ambtenaar van de gemeente Middelburg uitleg over het melden en verloop van een Melding Openbare Ruimte, enkele aanwezige wijkbewoners hebben positieve ervaring ook over de terugkoppeling.

6. Update Wijkcentrum Dauwendaele.

Het wijkcentrum is verhuisd in het winkelcentrum en is binnengetrokken bij 2end Base jongerencentrum schuin tegenover het chinees restaurant, 18 oktober zijn er diverse stands in het winkelcentrum met allerlei informatie voor de bewoners.

7. Open Sportpark FC Dauwendaele .

De voorzitter van FC Dauwendaele geeft een update, jong en oud moeten straks gebruik kunnen maken van het open sportpark, wijkbewoners kunnen meedenken wat ze allemaal willen doen op het sportpark het moet ook een sociaal karakter krijgen.

Er is aandacht nodig voor aanpassing voor bewoners om te bewegen, eigenaarschap,  veiligheid en toezichthouders, medio 2026 hoopt men tot invulling en opening over te gaan.

8.  Middelburg Ontmoet.

Welzijnswerker geeft uitleg hoe het digitaal platform werkt en wat de mogelijkheden zijn.

9. Warmtenet Update.

Medewerker gemeente Middelburg geeft een update, het haalbaarheidsonderzoek voor 900 woningen aan te sluiten op het warmtenet loopt op een eind. Medio december wordt het eindresultaat van het onderzoek verwacht.

10. Omstreeks 22:00 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst.

Jos van de Boom Raadslid LPM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring