Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verordening WMO en Jeugd

Bijdrage in commissievergadering 9 december 2020

Verordening WMO en Jeugd

Voorzitter,

Wij hebben als lokale partij part noch deel gehad aan de enorme tekorten op WMO en jeugd, namelijk inmiddels ruim 14 miljoen euro per jaar en de LPM heeft ook part noch deel gehad aan hoe deze enorme tekorten op de WMO zijn ontstaan,. Daarvoor zijn uitsluitend landelijke partijen verantwoordelijk. Sommige landelijke partijen, ook hier in dit huis, nemen die verantwoordelijkheid wel, anderen doen dat niet. Dat zij zo. De LPM doet dat, samen met andere fracties in dit huis, in ieder geval wel.

Voor ons ligt daarom deze verordening WMO en Jeugd.

Zeker, wij zullen ook hier moeten bezuinigen. Van de ca 14 miljoen euro tekort elk jaar op de WMO willen wij 7 miljoen euro zonder morren betalen. Maar de andere 7 miljoen zullen we moeten zoeken in bezuinigingen, ook en juist in het domein van WMO en jeugd. Een alternatief is immers niet of nauwelijks meer voorhanden.

Dat doende willen wij echter altijd rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van inwoners, dus altijd inspelen op persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden. We willen dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. We willen inwoners met een ondersteuningsvraag helpen . We willen hun de hulp geven die bij hun situatie past.

Wie spreekt over het leggen van een loden last bij onze inwoners is een woordje vergeten, namelijk het woord “ rijke” .

Een loden last bij onze RIJKE inwoners. Dat is wel juist.

Als rijke inwoners van Middelburg immers denken dat ze voor 19 euro per maand honderden, zo geen duizenden euro’s hulp en zorg kunnen claimen ten koste van onze gemeentekas en onze mede inwoners, dan heeft de LPM nieuws voor hen. Voor dit soort zaken gaan wij inderdaad de grenzen van de wet opzoeken en we zullen ze vinden.

Ook iets minder rijke mensen zullen wellicht te maken krijgen met iets minder luxe zorg. Sterke schouders kunnen nu eenmaal wat meer lasten dragen.

Maar waar het ons om gaat is dat de veel te schaarse middelen welke het Rijk en de landelijke partijen ons gunnen, zo verdeeld worden dat de echte vraag naar zorg ook gehonoreerd zal en kan worden. Daarbij horen voor ons in ieder geval kwetsbare mensen ,ouderen en jongeren.

Laat de LPM hier maar eens een duidelijk geluid horen. Wij gaan het proberen met deze verordening. Maar als ons ook maar op enig moment duidelijk wordt dat door deze verordening kwetsbaren niet de zorg krijgen welke ze nodig hebben, dan zullen wij ingrijpen en dat zonder enige aarzeling.

Welke groep er ook maar enigszins de dupe zou kunnen worden van deze bezuinigingen, daar horen wat ons betreft kwetsbaren dus niet bij.

Voorzitter, veel duidelijker kunnen wij niet zijn. De LPM wenst dan ook hier de kloof tussen arm en rijk niet groter te maken.

Tenslotte, voorzitter.

Niemand bezuinigt graag, de landelijke partijen niet en de LPM, die aan de oorzaak van deze bezuinigingen part noch deel heeft gehad, al helemaal niet. Daarom roepen wij alle landelijke partijen in dit huis op om contact te zoeken met hun tweedekamerfracties en deze in zeer duidelijke termen te verstaan te geven dat het zo echt niet verder meer kan. Er zal iets moeten gebeuren.

Wie immers miljarden over heeft voor een KLM, moet dan ook maar miljarden over hebben voor de WMO en de Jeugd.

Want gemeenten en daar hoort ook Middelburg nadrukkelijk bij, zijn volstrekt helemaal aan het absolute eind van hun latijn.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring