Shared Space

Shared Space:

objectieve of subjectieve veiligheid?

De gemeenteraad van Middelburg heeft in de vergadering van 27 mei j.l. niet ingestemd met de motie van de LPM een zebrapad aan te leggen op de Bierkaai ter hoogte van de Bellinkbrug.

Onderzoek noodzakelijk

De LPM wil alsnog onderzoek naar de inrichting op de kaaien volgens het concept Shared Space. Daarover zijn de onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Schriftelijke vragen Shared Space en situatie kaaienroute

Onderzoek naar Shared Space: waarom en hoe  Cees Wildervanck, verkeerspsycholoog (5-12- 200) 

Oversteekplaats op de Bierkaai – Lokale Partij Middelburg

Start typing and press Enter to search