Zoek
Sluit dit zoekvak.

Paul Brietwoningen

De fractie LPM heeft in een laatste poging, de Paul Briët woningen in de Baarsjesstraat te behouden onderstaande motie ingediend.

Paul Brietwoningen raad 10 okt-19-138

Deze motie werd met 9 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. De fracties van de LPM, D66 en SP hebben voor en de fracties van GroenLinks, VVD, ChristenUnie, SGP, PvdA en CDA hebben tegen deze motie gestemd.

Vervolgens stemt een meerderheid in de raad voor een onmogelijk uit te voeren motie van de CU. Hierover gaat Woongoed niet. Dit een taak van de WARK in overleg met een architect.

Staande de vergadering wordt deze motie als volgt gewijzigd:

-in overleg met Woongoed Middelburg in geval van sloop de Paul Briet-woningen te herbouwen met behoud van sfeer en architectuur door dezelfde gevels terug te plaatsen met gebruik van duurzame materialen.

Deze motie werd met 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen. De fracties van de GroenLinks, VVD, ChristenUnie, D66, SGP en PvdA hebben voor en de fracties van LPM, SP en CDA hebben tegen deze motie gestemd. Het getuigd van weinig bouwkundige kennis.

Overigens werd de stemverklaring van LPM raadslid Bram de Buck  geblokkeerd door de voorzitter vanwege de lengte! Hieronder de stemverklaring.

De bescherming van historische woningen is een goede zaak. Zeker als het gaat om woningen met een cultuur-historische waarde zoals de Paul Briët woningen in t’Zand.

Uit bouwkundig oogpunt heb ik de overtuiging dat de huidige en of toekomstige bewoners beter af zijn en recht hebben op een woning die voldoet aan alle eisen van deze tijd. Met name wooncomfort. Ik ben ervan overtuigd dat dit alleen bereikt kan worden door nieuwbouw.

Desondanks zal ik indien de mogelijkheid er is, behoud van de 30 woningen aan de Baarsjesstraat uit cultuurhistorisch oogpunt toejuichen. Stem voor de motie LPM.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring