Zoeken
Sluit dit zoekvak.

LPM over de Kuiperspoort in de Raad

De LPM over de Kuiperspoort

Kuiperspoort motie LPM en PVDA 12-dec

Vooraf aan de behandeling van bovenstaande motie sprak fractievoorzitter Piet Kraan de volgende tekst uit:

Voorzitter,

Wij hebben het volgende te melden over deze motie en haar context.
Aan de Raad. Allereerst zouden wij alle fracties willen vragen deze motie te ondersteunen. Deze motie is immers niet geschreven vanuit het eigenbelang, niet voor de buhne, niet als manifest maar uit een diepe bezorgdheid dat bezuinigingen niet mogen leiden tot verzwakking van onze cultuur en onze samenleving.
Aan de PvdA het volgende. Wij willen graag met elke partij in deze raad besturen die maatschappelijk en sociaal nut hoog in het vaandel heeft. Dat heeft ook de PvdA en wij hebben dat ook. De PvdA ziet nu dus dat het ook anders kan tussen ons. Maar hier gaat het dan ook zonder manifest en zonder de bühne. Wij zouden tegen alle partijen en met name de oppositie willen zeggen: laten we zo verder gaan.
En dan ook beslist niet vaag maar liefst zo concreet mogelijk. Dus, voorzitter, ik stel voor dat wij, partijen met een groot hart voor Cultuur en het Sociaal Domein ons niet verliezen in woorden maar in daden. Kortom, niet lullen maar poetsen.

Aan het Cultuurhuis het volgende.
Wij achten uw maatschappelijk nut boven twijfel verheven. Wij begrijpen ook dat dit collegebesluit U rauw op het dak is gevallen. Vandaar deze motie.
Zoals een beroemd Engels dirigent het eens zei toen het London Philharmonic met zware bezuinigingen bedreigd werd: you abandon the civilised arts at your peril. Dat zijn wij hier dus niet van plan. Een laatste strohalm? Zo zien wij dat echt niet. U krijgt oprecht opnieuw wat ons betreft de kans om eruit te komen.
De kool en de geit sparen? Nee. Er valt altijd met ons te praten. Niets is in deze onomkeerbaar.
Dat neemt overigens niet weg dat wij van u verwachten dat u in de gekochte tijd stevig zult bewegen. Wij verwachten van u volstrekte redelijkheid en begrip voor de slechte financiële situatie van Middelburg. Als u beweegt dan zult u ons warm aan uw zijde vinden en kan er veel. Als u niet of duidelijk onvoldoende beweegt wordt het voor ons moeilijk om nog iets extra’s voor u te doen. Voor u spreekt het noodzakelijk behoud van de culturele infrastructuur. Tegen u een anderhalf jaar door u volgehouden en door ons als star ervaren houding.

Aan het college.
Voorzitter, wij respecteren collegebesluiten maar ze zijn niet heilig.
Het college moet wel begrijpen dat de LPM en , denk ik, eigenlijk de gehele raad, zich niet bij voortduring wenst te laten gijzelen door de bijzonder slechte financiële situatie van onze mooie gemeente. Maatschappelijk nut, cultuur, het sociaal domein, servicebus, armoedebeleid, ik noem maar eens een paar dingen, het vormt voor een groot deel het cement van onze samenleving en van onze beschaving en daar moeten wij zeer zuinig op zijn. En dan kan en mag het financiële aspect niet altijd overheersen. Wij vertikken het om stukken cultuur, sommige subsidies en bepaalde stukken van het Sociaal domein permanent op te offeren voor een tijdelijk financieel probleem, hoe groot dat ook is en het is groot. Dan moeten de belastingen wellicht maar iets verder omhoog, dan kunnen we misschien iets doen in de risicobeheersing, dan maar een iets minder florissant grondbedrijf, dan moeten we maar eens wat inventiever gaan denken enzovoort.
Maar het cement van onze samenleving dient dat te blijven, namelijk cement en geen droge en dorre stof.
En ook de botte bijl, college, moet maar ver onder in de ijskast. Tegen een botte bijl als manier van communiceren is kennelijk geen tolk opgewassen. Met de botte bijl werken, voorzitter, veroorzaakt bovendien veel sociaal hakwerk en veel in het rondvliegende maatschappelijke splinters. Deze motie is daar het bewijs van. Daar zitten wij als LPM en ik denk heel Middelburg dus niet te wachten . Wij begrijpen de prangende noodzaak voor bezuinigingen en onderschrijven die. Maar wij begrijpen de noodzaak tot instandhouding van het cement van onze samenleving net zo goed, zo niet beter. En dat is hier naar onze mening toch ook aan de orde. Die afweging is lastig, dat erkennen wij. Maar het zal moeten.
Daarom verwacht de LPM van dit college dat het zijn uiterste, uiterste best zal doen om er hier samen met het Cultuurhuis uit te komen. Daar zullen we nauwlettend op toezien. We verwachten ook van ons college hier volstrekte redelijkheid en begrip en zullen u aan die verwachting houden.
Soms , geacht college,ligt namelijk ook de waarheid nu eenmaal niet aan de kant van financiën , en ook niet in het midden maar aan de kant van het cement van onze mooie en dierbare samenleving.
Dank u voorzitter.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring