Zoek
Sluit dit zoekvak.

Huisvesting van arbeidsmigranten

Huisvesting van arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten neemt ook in Middelburg toe.

Het komt in alle wijken van Middelburg voor, met alle vaak storende randverschijnselen die dit met zich meebrengt. Het komt voor dat veel te veel mensen worden gehuisvest in woningen die daar niet geschikt voor zijn. Het leidt tot overlast bij de omwonenden, met vervelende excessen tot gevolg. De verhuur aan arbeidsmigranten van verschillenden nationaliteiten, geeft vooral in de zomermaanden problemen, wanneer ook vaak buiten wordt geleefd.

De grip op dit fenomeen is alleen te bereiken als de gemeente strengere regels opstelt.

De gemeente Boxtel stelt korte verhuur (short stay) in met een maximaal aantal arbeidsmigranten per woning, als deze in een woonwijk staat. In de gemeente Steenbergen is verhuur in woonwijken zelfs helemaal verboden. Bedrijven in die gemeente zorgen zelf voor huisvesting.

Laat gemeente Middelburg dit voorbeeld volgen. Aanpassing van de APV en of het Bouwbesluit kan wellicht een oplossing bieden. Het moet toch mogelijk zijn strengere eisen te stellen.

Als we niets doen wordt het wooncomfort van veel wijkbewoners aangetast. Dat willen we niet.

Als u problemen ervaart ook met verhuur aan toeristen en studenten in de wijk laat het ons weten.

We gaan hierover binnenkort in overleg met het college.

Bram de Buck

Lokale Partij Middelburg

b.debuck@lokalepartijmiddelburg.

 

DE ANDERE KANT VAN DEZE KWESTIE

Buitenlandse uitzendkrachten die hun baan kwijtraken, staan soms binnen een dag letterlijk op straat, omdat hun werkgever ook hun huurbaas is. Daar moet snel wat aan gedaan worden, zegt oud-SP-leider Emile Roemer in een advies aan het kabinet.

LUKAS VAN DER STORM

532.000

In Nederland zijn 532.000 mensen uit andere EU-landen aan het werk.

Roemer boog zich de afgelopen maanden in opdracht van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over de kwetsbare positie van arbeidsmigranten in Nederland. Directe aanleiding was de coronacrisis, die de problematiek nog eens extra aan de oppervlakte bracht. Bijvoorbeeld in de slachthuizen, waar het virus sterk bleef circuleren.

Waar dat aan lag, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Mogelijk omdat buitenlandse uitzendkrachten soms dicht op elkaar leven in slecht onderhouden woningen. Mogelijk ook omdat ze vaak zeer afhankelijk zijn van hun werkgever, en uit angst voor ontslag bij ziekte blijven doorwerken. Het toonde in elk geval de noodzaak aan om dergelijke problemen – die al jaren spelen – nu eens écht aan te pakken.

Directe actie

Roemer bracht de situatie de afgelopen maanden in kaart, en wond er bij de presentatie van zijn eindrapport geen doekjes om. ,,Ik heb veel plekken gezien waar het voor arbeidsmigranten goed geregeld is, maar ook plekken waar ik het niet droog hield. Er zijn te veel misstanden”, concludeerde hij. ,,Dat vraagt om directe actie van het kabinet. Nu meteen, nog voor de verkiezingen.” Minister Koolmees, die het rapport gisterochtend in ontvangst nam, beloofde nog dit jaar met een reactie te komen.

Essentieel daarbij is dat malafide uitzendbureaus snel aan banden worden gelegd. Roemer wil daarom zo snel mogelijk een verplicht certificaat invoeren. Zonder zo’n bewijs van goed gedrag mag een uitzendbureau dan niet meer de markt op. En andersom moeten bedrijven die toch met een niet-gecertificeerd bureau in zee gaan op een fikse boete kunnen rekenen.

,,We hebben nu meer dan 14.000 uitzendbureaus”, becijferde Roemer. ,,Het is te makkelijk om er een op te richten, en het toezicht schiet tekort. Daarvan worden vooral arbeidsmigranten het slachtoffer. Maar het is óók slecht voor goedwillende partijen in de branche, die te maken krijgen met oneerlijke concurrentie.”

Opzegtermijn

Roemer deed ook een aantal andere voorstellen om de positie van arbeidsmigranten tegenover uitzendbureaus te verbeteren. Zo zijn veel uitzendbureaus ook nog eens huurbaas van buitenlandse werknemers. Dat leidt ertoe dat arbeidsmigranten soms al binnen een dag hun huis uit moeten als er geen werk meer voor ze is. ,,Een huurcontract moet los staan van een arbeidscontract”, vindt Roemer. ,,Met een fatsoenlijke opzegtermijn van een maand.”

Ook uitwassen met veel te volle panden – 22 matrassen in een woning in ‘s-Heerenberg – moeten worden aangepakt. Zo wil Roemer laten vastleggen dat elke migrant recht heeft op een eigen kamer van minstens 15 vierkante meter.

Maar ook met meer regulering blijft wonen een knelpunt, beaamt hij. Er is nu lang niet genoeg woonruimte om de meer dan 500.000 arbeidsmigranten onderdak te bieden. ,,Toch zijn er ook veel plekken waar het goed gaat: waar bijvoorbeeld op een campus bij een industrieterrein keurige, tijdelijke woningen verrijzen. Maar dat vraagt wel om aandacht van gemeenten: als een wethouder een groot logistiek bedrijf binnenhaalt, hoort daar óók bij dat hij zorgt dat werknemers fatsoenlijk ergens kunnen wonen.”

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring