Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dorpstafel Nieuw- en Sint Joosland 10 mei 2022

Verslag wijktafel Nieuw- en Sint Joosland. 10 mei 2022.

Aanvang 20.00 uur.

Ledenvergadering:

Voorzitter Krina de Visser opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Het is voor haar de laatste bijeenkomst als voorzitter.

Verslag vorige vergadering 19 oktober 2021 wordt goedgekeurd.

Jaarverslag 2021 is niet bijgevoegd, maar wordt door de secretaris voorgelezen.

Financieel jaarverslag ontbreekt eveneens. De kascommissie heeft het wel goedgekeurd.

De voorzitter neemt afscheid van bestuurslid Gert-Jan Ridderbos en bedankt hem voor zijn inzet.

De aftredend voorzitter verwoordt haar afscheid met een speech en introduceert haar opvolger Jos Vastenhoud.

Hierna sluit de ledenvergadering.

Wijktafel:

Bestuurslid Arjan Westeneng neemt het woord en de leiding van de wijktafel.

Hij stelt de nieuwe wijkmanager voor: Marijn van het Hof.

Hij heet wethouder Carla Doorn welkom.

De wijkagent is afwezig. Twee BOA’s voor Nw. St. Joosland stellen zich voor aan de wijktafel. Daisy en Pascal.

Bij meldingen altijd het centrale nummer van de Gemeente bellen.

Er worden enkele overtredingen gemeld : olie in een straatkolk. Tegen de richting inrijden op de Hoge Stelle.

De Oude Rijksweg is een racebaan geworden.

Verslag vorige wijktafel : geen op of aanmerkingen.

John de Rijke:

Er moet meer samenwerking komen tussen de Gemeente en Nw. & St. Joosland.

Er moet herstel en vertrouwen komen in de politiek.

De hoop is gevestigd op de nieuwe coalitie. 12 mei wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en wordt het nieuwe college beëdigd.

Er volgt een presentatie van de dorpstuin bij de kerk en een toelichting op het projekt. Het is een mooi ontwerp en gefinancierd door donaties en crowdfunding.

Er komen windmolens in Vlissingen-Oost op grondgebied van Vlissingen, bij het Zeemanshuis. Eneco is de eigenaar.

De volgende wijktafel is in mei 2023.

Wethouder Carla Doorn.

Zij bedankt de organisatie. Er is om onderdelen van de skatebaan gevraagd.

Geld dat van de gemeente afkomt en over is, kan ingezet worden voor goede onderwerpen, of gespaard worden.

Voormalig café De Rode Leeuw daar gaan wij niet over.

Aangevraagd coronageld voor het Dorpshuis en de Springplank is goedgekeurd.

Peter Joosse bedankt Carla en overhandigt haar bloemen.

Rondvraag:

John de Rijke heeft een vraag over verkoop snippers voor de gemeentegrond voor de woningen. Hij heeft nog steeds geen goed antwoord gekregen.

De wijkmanager neemt dit op zich.

Vraag : of er subsidie aangevraagd kan worden voor de “glas in lood” ramen van de kerk. Aanvragen kan altijd.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Verslag van Jos v.d. Boom.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring