Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wijktafel Nieuw Middelburg

Verslag Wijktafel Nieuw Middelburg van 6 juni 2019

 

Aanwezig waren 20 personen waarvan 10 bewoners.

De bijeenkomst werd geleid door de wijkmanager Henk Huigesamen met de voorzitter van het wijkteam Femke IJsseldijk.

 

De uitnodiging voor deze wijktafel was niet goed verzonden. Dat verklaarde wellicht de lage opkomst. Het wijkteam wil de volgende keer bij elke woning een schriftelijke uitnodiging bezorgen. Dat kan in samenwerking met Henk Huige die dan het drukwerk regelt.

 

De nieuwe wethouder Carla Doorn heeft zichzelf voorgesteld. Zij kent de wijk nog niet zo goed maar verwacht de komende zomer tijd vrij te kunnen maken om de wijk en haar bewoners te leren kennen.

 

Ook op deze wijktafel de uitleg over het nieuwe afvalbeleid door Ad van der Pas.

Vraag van een bewoonster was om bij de nieuwe tarieven de eenpersoonshuishoudens minder te belasten dan grotere huishoudens.

 

De in 2018 ingestelde koffie-ochtenden trekken geen/nauwelijks bewoners. Ze worden daarom afgeschaft.

 

Woongoed Middelburg gaat bouwen op het terrein van de onlangs gesloopte sportzaal aan de Sportlaan (met Meker als laatste gebruiker). Er zijn nog geen concrete plannen bekend gemaakt. Op 27 juni a.s. vindt een informatie-avond plaats in cafe Willem. Alle bewoners met uitzicht op het perceel zijn uitgenodigd.

 

Het wijktafelbudget is op dit moment tamelijk hoog, e 3870,-. Op voorstel van de wijkmanager en de voorzitter van de wijktafel is ingestemd met de navolgende bestedingen:

Maximaal e 1500,- voor een EHBO-cursus voor vrijwilligers van de speeltuin (vzv niet vergoed door de zorgverzekering);
e 500,- als bijdrage voor een 24uur beschikbare AED.

Overigens is iedereen er mee bekend dat het wijktafelbudget bedoeld is voor welzijnsactiviteiten. Deze bestedingen kunnen met enige moeite hieronder worden gerangschikt.

 

Het idee van een bewoonster om met het budget een internetcursus voor oudere bewoners te bekostigen zal de wijkmanager nader bekijken.

 

Vervolgens hebben de aanwezigen in kleine groepjes gesproken over de veiligheid in de wijk (met de wijkagente Sarina Jacobs), ontwikkelingen in de sociale woningbouw (met een medewerker van Woongoed Middelburg),  het nieuwe afvalbeleid (met Ad van der Pas) en algemene aangelegenheden in de wijk (met de wijkmanager).

Deze groepsgesprekken zijn wegens tijdgebrek helaas niet centraal geevalueerd.

 

Eduard Smit, fractie-assistent LPM.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring