Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wijktafel Mortiere

Verslag wijktafel Mortiere 5 juni 2019

Aanwezig ±65 personen, waarvan ±55 bewoners.

Bijeenkomst wordt geleid door Erik Put, voorzitter Wijkteam,volgens agenda.

Wijkagent/BOA zijn niet aanwezig.

Activiteitencommissie/wijkteam geeft uitleg over Buitenspeeldag, Halloween, Popconcert.

Het hondenspeelveld wordt nauwelijks gebruikt. Dit is jammer want er zijn veel klachten  mbt hondenpoep rond kinderspeelplekken. Het is voor de honden niet goed dat het veld door schapen wordt begraasd. Dit wordt doorgegevendoor de gemeente.

Nieuw afvalbeleid (w.o. Diftar) wordt uitgelegd door gemeente (Ad van der Pas) zoals bij alle wijktafels al gedaan. In Mortiere zijn er tamelijk veel bezwaren van omwonenden tegen de voorgestelde locaties van nieuwe ondergrondse containers.

Toelichting door Stichting Welzijn Middelburg over het nieuwe jeugdcentrum Second Base in het ScaldagebouwRavenstein. Deze locatie kan gebruikt worden tot augustus 2020. Ze hopen echter het langer te kunnen gebruiken. Het ligt op de grens tussen Mortiere en Dauwendaele. De Stichting wil graag samenwerken met Activiteitenteam Mortiere.

Wijkwethouder Chris Dekker: de Gemeente wil het gebouw afstoten, maar tracht te bereiken dat in een nieuwe opzet op deze locatie voorzieningen komen voor de wijk, zoals tbv huisarts, tandarts.

 

Toelichting door Consortium Mortiere (Edwin Prince).

Tot 2024 worden er jaarlijks nog 75 a 100 woningen bijgebouwd, dat is de ‘opnamecapaciteit’ van de Mortiere. Daarmee loopt de wijk vol tot ±1350 woningen.

Op dit moment zijn er 4 verschillende bouwlocaties. Dat is mede het gevolg van voortslepende procedures tussen het Consortium en een oorspronkelijke (boerderij)bewoner ivmgestelde schade door gewijzigd waterpeil.

Diverse bewoners ondervinden overlast van het bouwverkeer, vooral omdat er te hard wordt gereden. Ook staan heistellingen gevaarlijk onbeschermd, aldus een bewoner. Consortium en Gemeente beoordelen wat te doen aan deze problemen (zoals verkeersdrempels).

In de laatste plannen is opgenomen een appartementencomplex van 4 a 6 verdiepingen. Dat wordt een opvallend ‘statement’ en wijkt fors af van de overige bouwvormen in de wijk.

 

Wethouder Chris Dekker heeft geen mededelingen. Hij geeft als persoonlijke mening dat de wijk veel groter wordt dan oorspronkelijk geplande 800 woningen. Daarom zou afgeweken moeten worden van het concept van een wijk zonder voorzieningen.

 

Wijktafelbudget is ± e 1500,-. Er is dit jaar geen aanvraag gedaan.

 

Van de werkgroep Trekdijk zijn aanwezig John de Rijke, Hans van Hal, Ron Thiry.

Evenals bij de wijktafel van het aanpalende Nieuw en St. Joosland d.d. 28 mei jl. wist John de Rijke een gedegen enthousiaste presentatie van de plannen te geven. Zie dus verslag van die wijktafel. De Rijke benadrukte nog het volgende. Met slechts ±500 wooneenheden is het voor Nieuw en St Joosland belangrijk om samen met de Mortiere zoveel mogelijk voorzieningen te delen. De Trekdijk ligt tussen deze wijken. De voetbalvereniging bestaat al voor 50% uit bewoners van de Mortiere. Het verplaatsen van de sportterreinen naar de Trekdijk in de richting van de Mortiereis dus zinvol, evenals het daar situeren van andere voorzieningen zoals huisarts, tandarts, fysio etc.

Ook in Mortiere oogstte de werkgroep applaus, tot 2x toe!

 

Eduard Smit, fractie-assistent LPM.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring