Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wijktafel Mortiere

Wijkbijeenkomst op dinsdag 19 juni 2018 in het clubhuis van Golfbaan de Zeeuwsche aan de Paukenweg 1 in Middelburg.

1 Opening om 20.00 uur. De voorzitter, Erik Put, opent de vergadering.
De opkomst is niet erg hoog.

2 De notulen worden goedgekeurd.

3 Mededelingen van het wijkteam en activiteiten commissie.
Er is een AED aangeschaft van het wijkbudget. Hij hangt aan het Tiny house, midden in de wijk. Ook is er een hondenspeelveld aangelegd.
De wijk groeit nog steeds dus er zullen wel meer vrijwilligers voor het activiteitenteam nodig zijn. Er wordt uitgelegd wat ze zoal doen.

4 Mededelingen van Politie en/of Boa’s. Aanwezig is een vervanger van de eigen wijkagent. Er zijn geen bijzonderheden te melden vanuit de politie/ boa’s. Erik meldt dat er wel een aantal keren is ingebroken in de wijk. De vervangende wijkagent zal vragen of er een terugkoppeling naar het wijkteam kan komen. De wijk heeft nu ook een waak samen app. Rianne van Iwaarden legt uit wat deze app kan. Meldingen zijn anoniem. Het is nog een pilot. De berichten komen meteen binnen bij de politie. Dit is geen vervanging van de buurt-app.

5 Informatie van Stichting Welzijn Middelburg. Opbouwwerker Ruud te Winkel legt uit wat de SWM doet. Er zijn geen activiteiten in de Mortiere op dit moment. Dan zou er een vraag uit de Mortiere moeten komen.
Mogelijk dat het jeugdhonk in Dauwendaele gesloten gaat worden. Dan zoekt de SWM een locatie dichterbij de Mortiere zodat ook oudere jongeren hiervan gebruik kunnen maken.

6 Mededelingen Consortium.
Er wordt verslag gedaan van de bouwactiviteiten. Dit jaar zullen er nog flink wat woningen bij komen. Ook de situatie van de Count Basiestraat komt aan de orde. Gedacht wordt aan een periodieke bewonersbrief. Er ligt een plan om per fase bouw- en woonverkeer zo goed mogelijk te scheiden. Er zijn vanuit het Consortium ook gedragsregels opgesteld hoe bouwers zich moeten gedragen. Er zijn wat vragen over groenonderhoud. Waar is de gemeente en waar is het Consortium voor verantwoordelijk. Er is nog steeds niet voorzien in voorzieningen als winkels, medisch centrum. De wethouder, Chris Dekker laat wel weten dat hier aandacht voor is. Scholen en supermarkt zijn niet voorzien.

7 Mededelingen Gemeente Middelburg. Bas Koole deelt mee dat het sluipverkeer Ravensteinweg is afgesloten. Het geluidsscherm N57 wordt vanaf 2 juli aangelegd. Per 1 juli heeft de gemeente besloten dat nieuwe woningen niet meer op het aardgas aangesloten worden. Wat binnen de reeds verleende omgevingsvergunning is aangevraagd wordt nog met gas afgebouwd. Dit is rijksbeleid.

8 Wijktafel en Groenbudget.
Er wordt gekeken of er in de Mortiere interesse is om hoogstamfruitbomen neer te zetten, bijvoorbeeld in het park. Een vrijwilliger licht dit toe. Er staan er al meer, verspreid in Middelburg. De kennis is aanwezig. Men zoekt vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in groenwerk en hieraan willen bijdragen.
Er worden wel eerst grondmonsters genomen om te kijken of de grond geschikt is. De gemeente wil graag meewerken. Er is wel interesse.
Rianne legt uit dat er een wijktafelbudget beschikbaar is. Er is 2.200,— euro beschikbaar. Ideeën zijn welkom.
Ook de groencheque is beschikbaar. Criteria staan op de website van de gemeente.

9 Rondvraag. Gevraagd wordt of Decathlon nog komt. Het is nog niet helemaal van de baan. Gevraagd wordt hoe het staat met het winkelcentrum Dauwendaele. Men hoopt op een doorbraak dit jaar.
Gevraagd wordt naar de volkstuintjes van CitySeeds. CitySeeds gaat ook verhuizen. Dit was altijd maar tijdelijk.
Erik Put geeft aan dat de wijk in het verleden twee hele grote tenten heeft aangeschaft maar dat er geen handen zijn om ze op te zetten. Ze liggen nu in de opslag. Als bewoner kunnen ze geleend worden. Ze zijn 4×6 meter. Beter is om ze te verkopen en hanteerbaarder tenten terug te kopen. Rianne gaat vragen of andere wijkteams er iets mee kunnen.
Wat is de status van het ROC-gebouw. Nu loopt het contract tot augustus 2020. Daarna is het nog onduidelijk. De gemeente verwacht dat het ROC het gebouw niet meer nodig heeft. De gemeente zal dan kijken wat ermee moet. In elk geval geen woningen.
Er worden suggesties gedaan om het wijkteam meer onder de aandacht te brengen. Zo kunnen ook de apps bekender worden.
Geopperd wordt om een cursus AED gebruik te gaan organiseren.

10 Sluiting.

Opgemaakt en bijgewoond door: Carla Doorn  Raadslid LPM.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring