Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wijktafel Klarenbeek- Veerse Poort

Verslag van de Wijktafel Klarenbeek – Veerse Poort 12 juni 2018

Voorzitter Ben Lap opent de wijktafel om 20.00 uur.
Aanwezig :
De wijkwethouder Chris Simons, de wijkmanager Henk Huige,
De (scheidend)wijkagent Roel Kranendonk, dit is geworden Sharina Jacobs, en een BOA voor deze wijken. Er waren 28 mensen aanwezig, waaronder veel vertegenwoordigers van politieke partijen.

Er was geen agenda vastgesteld.
De bedoeling was de wijkvisie te behandelen. Er was een korte toelichting waarom deze is verschoven naar 29 november.
Er wordt van een paar wijkteamleden afscheid genomen.

Toelichting Chris Simons op de voornemens van het nieuwe college.
Hij vertegenwoordigd het college bij het project VP 5.
Dit wordt opnieuw gestart, waarin de (burger)participatie echt vorm moet krijgen.

Omgevingswet: Ben Lap wijst op het belang van participatie in het kader van de wijkvisie, het is een nieuwe invulling van veel onderdelen van de Ruimtelijke Ordening.
Hij vraagt zoveel mogelijk initiatieven aan te dragen voor de wijkvisie in november.

De wijkmanager: wijst op het belang van zoveel mogelijk deelname van de wijkbewoners. De wijkmanager houd 2x per maand spreekuur, daarin kunnen bewoners problemen aandragen en meldingen doen van diverse aard.
A.s. 9 juli is het eerstvolgende spreekuur. De data zijn vinden op Facebook en in de weekbladen Bode en Faam. Die zo werd opgemerkt, dat deze slecht bezorgd worden in de wijk.

Parkeren: De problemen bij de Kiss en Ride bij de scholen aan de Generaal Hakewill Smithlaan zijn opgelost. Er zijn enkele bekeuringen uitgeschreven.
De problemen rond de voetbalkooi worden aangepakt, de wijkagent gaat dit monitoren.

Buurzorg: Booy Dirksen geeft een toelichting op het onlangs gestarte project, waarbij door (16) vrijwilligers hulp van diverse aard wordt aangeboden. Er zijn al 8 hulpvragen verwerkt. Opgave is nog mogelijk (zie website Klarenbeek/VeersePoort).
De aanwezige BOA meldt geen problemen.

Project VP5: De klankbordgroep (in dezelfde samenstelling) gaat opnieuw het voorbereidende traject in met gemeente en ontwikkelaar. Wethouder Chris Simons heeft dit project in zijn portefeuille.
Er zijn in de wijk naast VP5 een aantal bouwprojecten in voorbereiding, er komt een plan aan de Veerseweg, en een Huisartsenpraktijk op Ramsburg. Er is een plan in de maak voor een nieuwe uitrit Johannes Postkwartier naar de Churchilllaan.

Wijkbudget: Er is nog een groenbudget van €1000,- voor 2018.
Er is nog geen goede invulling voor dit budget. Boven dien is nog €2270,- in kas voor wijkgerichte doeleinden, voortkomend uit een aangenomen motie van o.a. LPM.(€25000,- voor de wijken)

Rondvraag: Het foutief parkeren van Ambulances en Taxi’s voor Hof Klarenbeek. De wijkagent gaat doorgeven aan deze diensten, dat er gebruik gemaakt moet worden van de speciaal aangelegde parkeerplaats. Er is ook een verzoek om bij de haakse parkeervakken in de Gerbrandijlaan, varkensruggen te plaatsen om te voorkomen dat auto tot ver over de trottoirband parkeren,
Er zijn in de Adrie van Driellaan problemen met (dubbel) parkerende auto’s.
Geluidoverlast van festival is door de gemeente acceptabel geacht. Op basis van meting is vergunning verleend.

De voorzitter sluit om 9.45 uur de wijktafel af.
Volgende wijktafel is 29 november.

Opgemaakt: Bram de Buck fractieassistent LPM.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring