Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wijktafel Klarenbeek -Veerse Poort

Wijktafel Klarenbeek -Veerse Poort

Donderdag 9 september is weer een fysieke wijktafel gehouden in café Willem.

Er waren ongeveer 30 belangstellenden aanwezig. De bijeenkomst werd door Ben Lap in goede banen geleid. De gemeente Middelburg was vertegenwoordigd door wethouder Chris Simons. De politie was vertegenwoordigd door Sharina Jacobs.  En ook wijkmanager Henk Huige was aanwezig.

Veel agendapunten op de agenda waarvan enkelen niet zijn behandeld.

Jongerenwijktafel: Welzijn Middelburg wil graag een wijktafel voor jongeren opzetten en wil daarvoor graag ideeën ontvangen.

Vogelpark: De biodiversiteit maakt het vogelpark vogelvriendelijk, de bloemenstrook is een succes. Fitnesstoestellen zouden de mensen eerder tot bewegen kunnen brengen. Voor alle ideeën is de inzet van vrijwilligers bij uitvoering en onderhoud van belang.

Wijkbuget: Het beschikbaar gestelde budget van €10.000,- wordt aangewend voor speelvoorzieningen en fitnesstoestellen.

Skatebaan: De voorkeurs locatie voor de skatebaan is vooralsnog de Geersesweg. Andere locaties die inbeeld waren (waaronder het Meiveld) vallen af omdat deze niet aan alle criteria voldoen.  Er was vanuit de zaal tegenstand tegen deze keuze, vanwege te verwachten ongeregeldheden van zich daar ophoudende jeugd op tijden dat er geen toezicht op is. Er is nu al volgens vertegenwoordiging van de Scouting overlast op deze locatie. Iemand vond het te veel buitenaf.

Opbouw Wijknetwerk Noord:  (betreft Nieuw Middelburg/ Klarenbeek/ Veerse Poort/ Sint Laurens) Welzijn Middelburg gaf een inzicht in de uitwerking van “Het Middelburgs Model”. De ambitie is een sterke sociale basis zodat bewoners meer voor zichzelf, en voor elkaar en voor Middelburg kunnen betekenen. Een speerpunt is :”de beweging naar voren” om te investeren in het versterken van preventieve inzet en het uitbouwen van algemene voorzieningen.

Het-Middelburgs Model voor zorg en ondersteuning structuur sociaal domein (DOC)

Herbestemming Churchilllaan: Geen informatie over voortgang

Omgevingsvisie en Wijkvisie: Is in ontwikkeling, een ieder kan hiervoor nog items voor aandragen.

Transitievisie Warmte: Door Willy Versol van de gemeente Middelburg werd uitleg gegeven over de verschillende manieren van warmte opwekking en verduurzaming van woningen. In 2050 moeten we van het gas af. De weg naar energieneutraal wonen is nog lang, maar op tijd beslissingen nemen is nu al van belang. U kunt informatie inwinnen via w.versol@middelburg.nl.

Politie: Er waren wederom opmerkingen over gevaarlijke situaties op de Churchilllaan, ook wordt er nog steeds met regelmaat te hard gereden, met hard geluid van motoren. Parkeren is nog steeds een item van ergernis, maar dat geld in heel Middelburg. Overlast van jeugd bij de scholen is er nog regelmatig. De politie zou wat vaker kunnen patrouilleren.

Biljarten in café Willem: De biljartclub is in conflict geraakt met Philadelphia over de mogelijkheid om te biljarten in café Willem op 2 tafels. Door de wethouder is er op aangedrongen weer in overleg te gaan met de manager, om tot een oplossing te komen. Er ontstond een roerige discussie, die door de voorzitter werd afgebroken.

 Vragen van aanwezigen werden in behandeling genomen.

De wijktafel werd om 9.45 beëindigd.

Bijgewoond en verslag door:

Bram de Buck raadslid LPM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring