Bankzaken in ZB

Bankzaken  in de Zeeuwse Bibliotheek

 

Op 1 augustus 2020 verhuisde de enige Middelburgse vestiging van de Rabobank naar de locatie ZB.
Enkele maanden later werd dit kantoor tijdelijk gesloten in verband met de coronamaatregelen.

De dichtstbijzijnde vestiging bevindt zich sedertdien in Vlissingen.

Ondanks beëindiging van de maatregelen is de vestiging niet heropend.

De bank laat desgevraagd weten dat heropening afhangt van allerlei ontwikkelingen, waaronder nadrukkelijk ook niet-corona gerelateerde.

Navraag bij diverse personeelsleden van de ZB leert ons dat deze vele Rabobank bezoekers moeten teleurstellen.

Er blijkt daadwerkelijk behoefte te zijn aan een fysiek kantoor, dit met name voor (hoog)bejaarden en inwoners die gebrekkig ter been zijn.

Bij onverhoopte definitieve sluiting wordt de Rabobank de enige systeemrelevante bank zonder vestiging in onze gemeente.

De LPM realiseert zich dat klanten zelfstandig kunnen besluiten de relatie met hun bank te beëindigen.
Ook onderkent de LPM dat de Rabobank zelfstandig mag beslissen het kantoor definitief te sluiten.

Dat neemt niet weg dat heropening gunstig beïnvloed kan worden door met de bank te bespreken dat de gemeente grote waarde toekent aan heropening.

Een dergelijke inspanning van het college is juist thans van belang omdat de bank zijn interne besluitvorming nog niet af heeft gerond.

Schriftelijke vragen over sluiting kantoor Rabobank in ZB Wim Steketee

 

Start typing and press Enter to search