Het stoken van hout in houtkachels en openhaarden is populair en wordt (onterecht) neergezet als duurzaam. We zien dan beelden van gezellige taferelen bij een houtkachel of een openhaard. De rook kan echter voor grote (gezondheid)hinder bij buren en omwonenden zorgen.

Wat is er nou gezelliger of romantischer dan een knisperend houtvuurtje? Of een barbecue met vrienden in de tuin? Veel mensen houden van een vuurtje. Of het nu in de kachel, open haard of vuurkorf is. Gemeente Middelburg begrijpt die liefde. Ook snappen we dat afscheid nemen van je kachel, vuurkorf of (kolen) barbecue best moeilijk kan zijn. Toch zijn er genoeg gezonde redenen om ‘het uit te maken’. Voorgoed. Voor je eigen gezondheid en die van de mensen om je heen.

Gezonde redenen om het uit te maken

Waar vuur is, is rook. En in rookgassen zitten ongezonde stoffen die je niet ziet maar wel inademt. De één heeft daar meer last van dan de ander. Maar gezond is het niet, voor niemand. Welke ongezonde stoffen adem je in als je lekker om het vuur zit of je houtkachel of open haard aansteekt?

Hout stoken is fijnstof en benzeen inademen

Hoe gezellig houtstoken ook is, er komen fijnstof en andere ongezonde stoffen bij vrij. Fijnstof kan problemen veroorzaken aan je longen, luchtwegen en hart en bloedvaten. Bij kinderen kan fijnstof de groei van de longen negatief beïnvloeden. Bij houtstook komen ook hele kleine stofdeeltjes vrij (ultrafijnstof). Deze ultrafijne deeltjes worden nauwelijks door je neus en luchtpijp gefilterd en komen zo diep in je longen terecht. Mensen die al longproblemen hebben of astmatisch zijn, hebben hier direct last van.

In houtrook zitten ook PAK ‘s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en benzeen. Deze stoffen zijn kankerverwekkend. Ze komen ook uit de uitlaat van een auto en je ademt ze in bij het (mee)roken van een sigaret.

Bekijk welke ongezonde stoffen er in houtrook zitten op de website van Stichting Houtrookvrij.

Wist je dat:

  • 2 uur hout stoken evenveel fijnstof uitstoot als een autorit van Middelburg naar Moskou:
  • Een druk verkeersknooppunt schoner is qua ultra fijnstof dan je eigen woning waar de haard of de houtkachel brandt. (Hoogleraar Ecosysteemdiensten en milieuverandering van Wageningen Universiteit L. Hein)
  • Ruim 90% van de benzeen die consumenten uitstoten wordt veroorzaakt door houtkachels. (Stichting Houtrookvrij)
  • Een houtkachel de hoeveelheid zeer ongezonde stoffen ( in de woning van de stoker met 300%-500% kan verhogen. (Stichting Houtrookvrij)
  • De ongezonde stoffen van de vuurkorf of de rook uit je schoorsteen, via openstaande ramen en ventilatieroosters weer bij jezelf of bij je buren naar binnen komen. (Ministerie van I en W/Kenniscentrum InfoMil)

Geurhinder

Openhaarden en houtkachels zijn gemiddeld genomen de grootste bron van geurhinder in Zeeland. In 2016 gaf gemiddeld ruim 4% van de Zeeuwse bevolking aan ernstige geuroverlast te hebben van rook van houtkachels en openhaarden. In 2012 was dit nog 3%. In enkele Zeeuwse gemeenten wordt tot 6% van de volwassenen ernstig gehinderd door geur van houtkachels en openhaarden. In een wijk met verschillende houtkachels en/of openhaarden kan de situatie veel slechter zijn.