Zoek
Sluit dit zoekvak.

Notulen van de Wijktafel Mortiere maandag 20 juni 2022

Aanwezige bewoners 26 personen.

Vanuit de politiek was er weinig animo m.u.v. CDA, PvdA, LPM en CU. Weinig Raadsleden.

De Voorzitter Evert Cevaal opent de vergadering en is blij dat na 4 jaar er weer een Wijktafel is. Het bestuur bestaat momenteel uit    5 leden.

De Wijkwethouder Jeroen Louws stelt zich voor en doet het woord en geeft een toelichting over hetgeen men van hem mag verwachten.

De Wijkmanager Mourijn ’t Hof stelt zich voor en deelt mede dat zij tot eind december de honneurs waarneemt. Zij vertelt wat haar taken van Wijkmanager inhoud en doet een oproep om ideeën aan haar door te geven.

Er komt een extra AED in de Rob Hoekestraat.

Er komt een troepgroep en is recent gestart.

Activiteiten:

Op 17 september 2022 Mortiere Live.

Op 24 september 2022 Rommelroute.

Op 5 november 2022 Halloween.

Wijkbudget:

Er is een Jeu de Boulebaan aangelegd.

Tot op heden zijn er geen aanvragen ingediend bij het bestuur.

Zorgstroom:

In het voormalig ROC-gebouw aan de Ravenstijnseweg gaat Zorgstroom een project starten. Dit wordt toegelicht met beelden van hoe het gebouw eruit gaat zien. Men stimuleert de bewoners zo lang mogelijk thuis MPT te blijven. Ook kan er meer verzorging VPT gegeven worden. Voor intensieve zorg worden 24 appartementen geclusterd. In totaal komen er 73 plaatsen voor verblijf, 20 plaatsen voor tijdelijk verblijf en 24 plaatsen (thuis ) met een volledig zorgpakket Een Dagbehandeling, een Brasserie en een Hoofdkantoor. Een bewoner vraagt waarom men van het oorspronkelijke plan is afgeweken. Dit heeft te maken de uitvoering van het bestemmingsplan. De heer Helmendach geeft nog verdere uitleg. Over de kosten wordt niets medegedeeld. In juni komt het project in de Raad.

Politie en BOA:

De presentatie wordt gegeven door Yannick van Luxemburg. Hij stelt zich voor en is in dienst getreden sinds 1 januari 2022 als BOA Als wijk heeft hij o.a. Mortiere en Arnestein. Hij deelt een folder uit waarin de inhoud, wat hij doet, welke problematiek hoort bij hem, welke problematiek hoort niet bij hem, verschil tussen BOA en de Politie, hoe men hem kan bereiken. Telefonisch onder nummer 0118-675000 (algemeen nummer) en 06-29139871 (mobiele nummer) Het emailadres is: Y.van.luxemburg@middelburg.nl en via Instagram @wijkboa_dauwendale. Via een de BuitenBeter App, hetgeen u kunt downloaden kunt problemen etc. melden. Verder wat men kan doorgeven zoals Wie? Wat? Waar? Waarmee? Wanneer? Welke wijze? En Waarom? Er kwam een vraag waarom BOA’s geen bonnen mogen uitschrijven. Antwoord was dat dit een taak van de politie is.

Presentatie Mortiere door het Consortium:

Een medewerker van het Consortium deelt uitvoerig mede wat de verdere plannen zijn voor het bouwen van woningen in het voorjaar 2022 aan de Jazzroute en Park Louis Armstrong hetgeen nu in ontwikkeling is. Met een appartementencomplex, omringd door water, wordt in 2024 gestart. Over het bouwverkeer ontstond een discussie. Men probeert zoveel mogelijk met de bestaande bewoningen rekening te houden. In de site van de gemeente: ruimtelijke plannen.nl kunt alles volgen over Middelburg en de toekomstige bouwplannen van Mortiere.

Rondvraag:

Is het correct dat er een zwemschool in Mortiere komt. Ja dat klopt dat die plannen er zijn. Er lopen inmiddels gesprekken met de gemeente, Consortium en de ondernemer hierover.

Frank van der Plas

Fractieondersteuner

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring