Zoek
Sluit dit zoekvak.

Het woord aan raadslid Ed de Graaf

WONINGCORPORATIE VERSUS WOONCOÖPERATIE?

De woningmarktcrisis is een maatschappelijk probleem dat leidt tot groeiende ongelijkheid. Met name voor starters is deze crisis desastreus. Zelfs voor goed opgeleide jongeren is wonen niet meer betaalbaar. Terwijl wonen voor iedereen een grondrecht zou moeten zijn om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.
Dit voorjaar wordt de nieuwe Middelburgse Woonvisie behandeld. Hoognodig dat de visie geactualiseerd wordt om de crisis enigszins het hoofd te bieden.

Om een goede doorstroming te bevorderen is een gevarieerd woningaanbod van sociale, middeldure en duurdere huur- en koopwoningen noodzakelijk. Daarbij zal de Woonvisie ook voorwaarden moeten schetsen voor alternatieve woonvormen zoals tiny houses, meergezinswoningen, huisvesting buitenlandse werknemers, woongemeenschappen enz.               

Een alternatieve woonvorm, die steeds meer haar intrede doet, is coöperatief wonen.
Het verschil tussen een woningcorporatie en een wooncoöperatie is dat een woningcorporatie niet door bewoners zelf wordt bestuurd.
Alleen in Duitsland wonen inmiddels al 2.000.000 mensen in wooncoöperatief verband, zowel in grote steden als in dorpsgemeenschappen, mede dankzij steun van lokale overheden en subsidiefondsen.
Aangezien de samenwerkende bewoners zelf eigenaar zijn van hun gebouw, zonder tussenkomst van marktpartijen, blijven huurkosten laag.
Bovendien bieden wooncoöperaties ook maatschappelijke oplossingen voor woondifferentiatie en inclusiviteit.

Voor meer informatie en documentatie: www.operatiewooncooperatie


Ed de Graaf, raadslid
Lokale Partij Middelburg
www.lokalepartijmiddelburg.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring