Zoek
Sluit dit zoekvak.

Halverwege: Bericht van de LPM

Halverwege: Bericht van de LPM

We zijn nu ruim halverwege deze raadsperiode. Tijd om u bij te praten.

EVEN EEN TERUGBLIK
Maart 2018 werd de LPM dankzij u de grootste.
We lieten de informateur (dhr. Schoenmakers) geheel vrij. Dat was ook zijn voorwaarde.
Zijn advies was helder, kort en krachtig: de politieke erfenis was beroerd. Zeer slechte financiële situatie, niet afboeken op Trekdijk en Cleene Hooge, ontwikkelingen bij Porthos zeer zorgelijk en zo nog meer weinig vrolijk nieuws.
We konden twee dingen doen: het advies naast ons neerleggen en in de oppositie blijven. Of het advies accepteren en gaan meebesturen. U weet: we hebben dat laatste gekozen.
Het geen geld hebben hing en hangt als een molensteen om onze nek, maar je moet je er niet door laten gijzelen. Er kwam een herstelplan dankzij Cees Lodder, onze geliefde en veel te vroeg overleden wethouder en zo kwamen we toch onder het toezicht van de provincie uit. Maar helaas. De tekorten bv bij Porthos liepen weer op (We gaven en geven veel meer uit dan we krijgen van het Rijk) dus zijn we nu weer onder toezicht.
Volgens veel partijen is Middelburg de afgelopen jaren naar beste vermogen bestuurd.
Dat zal best. Maar het ene na het andere lijk tuimelt nu uit de kast. Het is echt puinruimen.
En dan ook nog de coronacrisis.
We gaan proberen alles op te lossen zonder dat u dat echt merkt in uw portemonnee. Dat lukt waarschijnlijk niet helemaal maar we gaan het wel proberen. Dat zijn we verplicht. Het is uw geld, niet het onze.

HOE STAAT HET VERDER NA TWEE JAAR?
Een paar punten.

Cleene Hooge
Blijft voor tenminste 70 procent onbebouwd, wordt alleen bebouwd op de kreekrug. De ecologische kwaliteit wordt hersteld zodat er verbinding ontstaat tussen Cleene Hooge en de Laurense Weihoek. Alleen dat al verzet zich tegen te zware bebouwing. Alles hangt nu af van de herinrichting en de architectonische vormgeving (Walcherse groene long). Wat ons betreft woningen in het landgoederensegment.

Trekdijk
Na een intensief adviestraject (participatieteam) gedeeltelijk invulling als bedrijventerrein maar meer groen, meer ruimte voor alternatieven en een lichtere milieucategorie ( 3.2 ipv 4.1). Alles wordt besproken met belanghebbenden. Het woon- en leefgenot van de
Nieuwlanders staat voor ons daarbij voorop. Wellicht kan er nog meer. En daarna deze hechte gemeenschap eindelijk eens met rust laten.

Sociaal Domein (WMO en TIM)
Bezuinigingen komen daar nu zwaar aan de orde. Wie zorg echt nodig heeft moet die blijven krijgen. Uw zorg is onze zorg.

Armoedebeleid
Wij willen niet dat armen armer worden en rijken rijker.
Tot nu toe hebben we echte bezuinigingen op het armoedebeleid weten te vermijden.

Waterpark Veerse Meer
Al meer dan 20 jaar problemen. Dat moet klaar zijn. Het komt er, niet te groot graag en wel mooi, met meer natuurschoon (ca 15 ha) en een eerst volstrekt opgeloste verkeersproblematiek. Daarna dit soort ontwikkelingen in Middelburg niet meer.

Molenwaterpark
Wordt een aanwinst voor de stad en is een voorbeeld van (uiteindelijk toch) geslaagde burgerparticipatie.

Bestuurscultuur
Verandering van bestuurscultuur? Broodnodig. We zijn ermee begonnen: het vergt een lange adem. Dat gaat echt even duren. Maar we gaan stug door.

Burgerparticipatie en overheidsparticipatie
Kernpunt van ons verkiezingsprogramma. We willen u graag meer betrekken bij het bestuur van Middelburg, maar wel in overleg met en instemming van u. Dit jaar komen de eerste voorstellen. Wijken zijn daarbij belangrijk.

Cultuur
Geen drastische bezuinigingen meer voor ons. Helpen waar we kunnen. We koesteren cultuur: cement van de samenleving.

EN VERDER?
We staan voor behoud van de groene longen in de stad, voor veel meer bomen in Middelburg, voor behoud van minstens de kern van de Briët woningen. We moeten beter voor monumenten zorgen. Er komt een forse klimaatuitdaging aan: ook daar werken we hard aan.
Afvalinzameling willen wij anders en zeker beter uitgelegd aan u, meer in overleg met u . Maar het was al in gang gezet, dus wachten we de evaluatie af volgend jaar en sturen daarna samen met u bij.
Er is veel meer maar een pagina is ook maar een pagina.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf
Tevreden? Nou nee. En u ook niet denken wij. Hebben we verschil gemaakt? Ja. Genoeg?
Dat mag u beoordelen.

Het gaat langzaam maar het gaat
De LPM is in ieder geval laagdrempelig, probeert de zaken zo goed mogelijk aan te pakken, houdt niet van langdurig politiek geneuzel, is integer en wil onze inwoners zoveel mogelijk laten meedenken, meepraten en meedoen.
We willen een partij blijven waarin iedereen zich, ongeacht afkomst of opleiding, thuis voelt.
Komende twee jaar willen we nog meer mensen (en vooral ook vrouwen en jongeren!) bij onze partij betrekken.
Meld u maar aan hoor, als u wat voor Middelburg wilt betekenen.

U kunt op ons blijven rekenen
Problemen? Alsjeblieft, kom naar ons toe en vertel ze. We luisteren echt. U bent altijd welkom op onze openbare fractievergaderingen (zeker 27 per jaar) , we komen ook graag naar u toe om te helpen.
Want zonder u en uw steun kunnen wij ons Middelburg, deze prachtige stad, immers niet meebesturen zoals u dat graag wil.
En we gaan door. Want de LPM is er voor u en alleen voor u.
Punt uit.

We zien elkaar en we wensen u alle gezondheid toe.

Lokale Partij Middelburg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring