Gesprekken met inwoners over de zorg

De LPM en SP vragen de (nieuwe) gemeenteraad in een motie:

De vrijwillig burgeradviseurs (naast de bestaande activiteiten) in te zetten bij de genoemde evaluatie. Daar zo spoedig mogelijk met inwoners over te communiceren. De benodigde faciliteiten daartoe beschikbaar te stellen dan wel aan te bieden om bij mensen thuis langs te gaan.

Motie van LPM en SP.

Motie- Gesprekken met inwoners over zorg

Start typing and press Enter to search