Zoek
Sluit dit zoekvak.

DORPSTAFEL SINT LAURENS

DORPSTAFEL SINT LAURENS

Dinsdag 23 oktober 2018
20u00 – 21u50
Van Cittershof
aanwezig ca. 30 personen

OPENING
– De avondvoorzitter Peter Joosse opent de dorpstafelbijeenkomst en stelt Henk Huige en Johan Aalberts voor; dorpsmanager resp. dorpswethouder.

POLITIE

– Dorpsagente Sjarina Jacobs heeft vandaag een snelheidscontrole gehouden en trekt als conclusie dat de weggebruikers zich over het algemeen houden aan de max. snelheid van 30km/u. De snelheidscontrole wordt herhaald en dan zal er ook repressief worden opgetreden om een signaal af te geven. Wijktafeldeelnemers adviseren om vooral ook ’s morgensvroeg, ’s avondslaat en op zaterdagavond te controleren.
– Dorpstafeldeelnemers verzoeken de dorpsagente om ook op te treden tegen fietsers die aan de verkeerde kant rijden ter hoogte van de Palmenhof. De dorpswethouder signaleert dat dit niet verplicht is vanuit de shared space-uitgangspunten. Afgesproken wordt dat de dorpsagente, vertegenwoordiging van de dorpsraad en de verkeerskundige van de gemeente in overleg treden over dit onderwerp.
– Dorpstafeldeelnemers geven aan dat op de Kerklaan geen voorrang wordt verleend. Dit onderwerp komt terug tijdens de eerstvolgende dorpsraadvergadering.
– Dorpstafeldeelnemers verbazen zich over een jager die met een geladen geweer loopt en “schiet op alles wat beweegt”. De dorpswethouder geeft aan dat deze persoon bekend is bij de gemeente en dat hij beschikt over een jacht- en wapenvergunning.
– Dorpstafeldeelnemers vragen zich af wat het nut is van de nieuw aangelegde snelheidsremmer richting Serooskerke, aangezien er vrachtwagenchauffeurs zijn die nog steeds linksom passeren. De dorpswethouder zegt toe dit onderwerp tijdens de eerstvolgende dorpsraadvergadering te behandelen.

EVALUATIE WERKZAAMHEDEN VAN CITTERSSTRAAT

– Betrokken gemeenteambtenaar Peter Maas licht toe waarom de werkzaamheden ca. een half jaar in beslag hebben genomen.
– Dorpstafeldeelnemers waren niet te spreken over het gebrek aan afzettingen en omleidingsbewegwijzering; verbeterpunt.
– Dorpstafeldeelnemers zijn tevreden over de strakke afwerking van het wegdek. Dit heeft echter als bijkomend gevolg dat het uitnodigt tot te hard rijden. De dorpsagente adviseert elkaar hierop aan te spreken.
– Herbeplanting volgens plan waarschijnlijk eind dit jaar.
– Dorpstafeldeelnemers verbazen zich over de hoogte van de toegepaste lichtmasten waarop een technische toelichting volgt van Peter Maas.
– In het vorige verslag is aangegeven dat er door de gemeente niet is gecommuniceerd over de kap van 2 bomen t.b.v. van de aangevraagde extra parkeerplekken. De dorpswethouder geeft als verklaring dat de aanleg van extra parkeerplekken aanvankelijk geen deel uitmaakte van de planvorming en dat spontaan is besloten tot kap. Hij belooft dat er dit plantseizoen groen voor terugkomt.

DORPSTAFELBUDGET

– Beschikbaar EUR 463 + 1896. Bedrag is overhevelbaar naar 2019.
– De Oranjevereniging vraagt samen met de Dorpsvereniging EUR 300 aan voor de aankleding van het Sinterklaasfeest. De dorpstafel gaat akkoord met deze aanvraag.

GROENCHECK

– Beschikbaar EUR 500. Bedrag is overhevelbaar naar 2019.
– Er zijn geen aanvragen bekend.
– Staande de vergadering worden diverse ideeën met elkaar gewisseld zoals inplanten van boomspiegels met bijv. lavendel, de Middelburgse roos, het vergroenen van het schoolplein Palmenhof, completeren bomenrij voormalige gemeentehuis, bloemenranden bij Hof Popkensburg etc.
– St. Laurens heeft nog een appelboom tegoed.

KINDERSPEELPLAATS

– Leerlingen van groep 7 en 8 zijn op bezoek geweest op het Stadskantoor en hebben samen met de dorpswethouder een raadscommissie nagespeeld met een nieuwe kinderspeelplaats als thema. Deze sessie had creatieve en innovatieve ideeën tot resultaat zoals het idee voor een crossbaan en terreinen voor huttenbouw. De ideeën worden meegenomen in de planvorming op de langere termijn. De leerlingen hadden een andere verwachting t.a.v. de realisatie-aanvang. De dorpswethouder heeft dit toegelicht tijdens een sessie op school. Hij zegt toe dat de ideeën niet verloren gaan.

STAND VAN ZAKEN WONINGBOUW

– De dorpswethouder licht dit onderwerp toe. Het accent ligt op een deelplan groot ca. 25 woningen in de vorm van inbreiding. Er wordt een aparte meedenk-bijeenkomst belegd medio jan-mrt 2019 om de behoefte te peilen. De dorpswethouder is voorstander van een goede mix.
– De dorpswethouder hoopt dat voor de Statenverkiezingen de Walcherse woningafspraken zijn afgerond.
– Het aantal geïnteresseerden voor het tiny houses-project is afgenomen van 8 naar 3 deelnemers.

RONDVRAAG

– Hoe staat het met de herplantingsplicht? Voor het buitengebied is de provincie verantwoordelijk. De
herplantingsplicht is niet wettelijk geregeld.
– Wordt er nagedacht over de waterhuishouding? Wordt het zomerpeil gehandhaafd tot het regenseizoen? Hier gaat de gemeente niet over maar het Waterschap. De gemeente realiseert waterbuffers in onder meer het Molenwaterpark en in de wijk Dauwendaele.
– Compliment voor het weer terugbrengen van de witte streep midden op de Leliendaalseweg.
– Waarom is er geen internetverbinding meer in de Van Cittershof? Algemeen beleid is dat de beheerder hiervoor verantwoordelijk is.
– Bij beide dorpsentrees wordt een strook van ca. 30 meter niet gemaaid. Wordt beantwoord bij verslag.
– Er is een koffieochtend op 14 nov met SWM, dorpsagente en dorpsmanager.

AFSLUITING

– De avondvoorzitter sluit de dorpstafelbijeenkomst en bedankt eenieder voor haar of zijn inbreng.

Aldus opgetekend door onze contactpersoon, ,

Ed de Graaf

Raadslid LPM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring