Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Dorpsraad Nieuw en St. Joosland

19 oktober 2021

Dorpsraad Nieuw en St. Joosland

Opening Krina de Visser (voorzitter).

Eerst komt de ledenvergadering aan bod. Dat waren een aantal onderwerpen zoals notulen, samenstelling bestuur en penningen.

Daarna kwam de agenda ‘Dorpstafel’ aan bod.

De nieuwe wijkmanager Marianne Meedendorp stelt zich voor en vertelt over de wijze van werken van de wijk manager.

Krina de Visser vindt dat er meer wijkmanagers moeten komen.

Middelburg heeft 11 wijken en 2 wijkmanagers. Dat is volgens mw. De Visser te weinig.

Politie. Vragen: Contrôle snelheid Oude Rijksweg? Er is bekeurd. Bij/op het Zebrapad wordt geparkeerd, daar kan op gehandhaafd worden. Daar wordt op gelet.

Spuiten/drugs, spuiten blijven liggen in de Quarleshavenstraat, verzoek controle.

Allerlei spullen/bouwmateriaal op de stoep. Kaartjes langparkeerders Dit soort onderwerpen verzamelen en eens een BOA uitnodigen.

 Pauze

Trekdijk werkgroep.

John de Rijke vertelt over het plan ‘de Trekdijk’.

Het college ziet geen aanleiding het ontwerp aan te passen en de zienswijze op het voorontwerp aan te passen en dat valt hem erg tegen. De Rijke denkt aan verkeersveiligheid en een alternatieve waterloop die korter en goedkoper is en meer biodiversiteit oplevert. De werkgroep voert nog steeds de dialoog met een aantal fracties en rekent op acceptatie van hun ideeën .

Het oostelijk gedeelte wordt nu nog niet ontwikkeld. Duurzaamheid wordt ook meegenomen in het te ontwikkelen plan.

De groenzône, daarvoor is slechts 100€K beschikbaar aldus de Rijke. De landbouw route moet nog ontwikkeld worden. De Kalverdijk is te smal Het zonnepaneelgebied vindt hij klein. Hij hoopt dat zijn zienswijze wordt meegenomen. Wateropslag(zoet) zou ook toegepast kunnen worden. Echter de haalbaarheid en belangstelling is tanende.

Tenslotte vindt hij het kwalijk, dat de ingediende zienswijze van de werkgroep én anderen NIET tot wijziging van het voorontwerp leidt.

Mw. Haarhuis medewerker communicatie gemeente.

Zij loopt de ontwikkelingen nog eens langs. Ze heeft zelf mensen in het dorp. gebeld om mee te denken. O.a. de leefbaarheid is aan de orde gesteld, maar dit heeft niet concreet iets opgeleverd. Er is op dit moment niet besloten om een participatietraject te starten, dat lijkt niet zinvol omdat het bestemmingsplan binnenkort wordt vastgesteld en een RvS procedure lijkt te starten.

Wethouder Doorn maakt duidelijk dat in het hele proces behoorlijk wat veranderd is, maar dat betekent niet dat alle inspraak voor 100% wordt gerealiseerd.

De Rijke: De ingediende zienswijze worden 100% ongegrond verklaard. Dat vindt hij zeer teleurstellend.

Piet Kraan (LPM) vertelt in het kort zonder zijn LPM daarvoor op de borst te kloppen: In dit plan is er aandacht voor een lage milieuactiviteit, stank, geluid en licht of overlast wordt voorkomen met dit 5HA plan.

Er is aandacht voor een groene inpassing waardoor dit plan duurzaam wordt. Voor zonnepanelen komt er ruimte, de landbouwroute wordt ontwikkeld. De leefbaarheid van het dorp wordt niet aangetast. Nu komt bestemmingsplan de Trekdijk ter vaststelling in de raad van november. Na het bestemmingsplan kan er naar de RvS worden gegaan. Daarna kan bij afwijkende ontwikkelingen altijd participatie plaatsvinden. Kraan concludeert, dat de plannen door Nieuwland wel degelijk in positieve zin zijn aangepast.

Energietransitie. Voorlichting door de gemeente over de mogelijkheden om van het gas af te komen.

Deze visie moet eind december 2021 in de raad worden vastgesteld. De ontwikkelingen zijn nog volstrekt onduidelijk.

Outdoor fitness. Voorlichting over een bewegingsplein.  Te installeren in Nieuwland. Dan moet er wel een plaats zijn en geld om de inrichting te betalen.

Aan het slot doet wethouder van Doorn nog enkele mededelingen.

Verslag: Fractieassistent Wim Bartels, 20 oktober 2021

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring