Zoek
Sluit dit zoekvak.

Begroting 2020: Bijdrage LPM

Uitgesproken door fractievoorzitter Piet Kraan bij de behandeling van de begroting op 13 november 2019

Voorzitter, voor ons ligt de begroting 2020 van ons mooie Middelburg.
Helder, transparant, duidelijkheid waar die nodig is, inzicht waar geboden, we hebben wel eens andere begrotingen gezien voorzitter.
Voorzitter, allereerst bedanken wij dan ook daarvoor het college, het ambtelijk apparaat en de ambtelijke ondersteuning voor deze begroting 2020.
Daar houdt ons goed gevoel helaas helemaal mee op.
Want inhoudelijk is er vrijwel niets maar dan ook bijna niets om over te juichen. Nee, voorzitter, zien wij het goed dan wordt het bikkelen voor elke cent. We worden gemangeld, niet in de laatste plaats door het Rijk.
En steeds weer verslechterde daarbij het afgelopen begrotingsjaar de financiële toekomst van onze prachtige stad en deze verslechtert helaas nog steeds. Een van de weinige lichtpuntjes is het de komende jaren afnemen van de schuldpositie met 45 miljoen euro. Maar dan resteert nog een enorme schuld van ca 140 miljoen euro . Als je dan naar de rente kijkt dan hoop je aan de ene kant voor oude mensen dat deze rente omhoog kan zodat er niet op hun pensioentje gekort hoeft te worden, maar aan de andere kant zien we met een dergelijke schuldpositie een forse stijging van de rente met afgrijzen tegemoet. De tijd zal het leren, voorzitter.
Deze begroting is, in tegenstelling tot wat de Raad in juli heeft besloten als opdracht aan het college, niet sluitend. Maar liefst 2,4 miljoen moeten we bijpassen uit de algemene reserve. Dat kan niet lang duren. En dan moeten we de ozb ook nog eens extra verhogen. Dat dit een nivellerende belasting is is een schrale troost. Niets is overigens zo permanent als eenmalig verhogen, is onze ervaring. De tijd zal ook dit leren, voorzitter.
Bezuinigingsrondes uit het recente verleden zijn nu en hier onvoldoende gebleken.
Bovenop de toch al krakkemikkige financiële positie van de gemeente ten gevolge van onverantwoorde kostbare bestuurlijke strapatsen uit het verleden, komt nu dan een slordige 12 miljoen structureel tekort op het Sociaal Domein. Daar zullen we echt iets aan gaan moeten doen.
De LPM maakt hierbij en dus bij deze begroting enkele scherpe kanttekeningen, voorzitter.
De eerste is dat, wat we ook gaan doen in de WMO en hoe pijnlijk sommige maatregelen ook zullen zijn, zij die zorg ook echt nodig hebben, dat ook echt blijven krijgen. Dat is voor de LPM geen loze belofte, voorzitter.
De tweede is dat, wat wij verder ook doen in het Sociaal domein, de allerarmsten blijven krijgen wat ze nodig hebben en zullen worden ontzien. Ook dat is voor de LPM geen loze belofte voorzitter. En ook dat van de LPM de kloof tussen arm en rijk in Middelburg niet groter mag worden. Over dit alles komen we morgen nog te spreken in deze Raad, voorzitter.
De derde is dat de LPM , na de zware bezuinigingen op de subsidies de afgelopen jaren, op dit terrein geen forse bezuinigingen meer wil de komende jaren. Goed ingezette subsidies zijn als cement voor de samenleving. Daar houdt de LPM aan vast. Wederom voor de LPM geen loze belofte, voorzitter.
De vierde is dat, gelet op de buitengewoon slechte financiële positie, amendementen en moties zonder geldige dekking niet door de LPM zullen worden gesteund.
En de vijfde is, voorzitter, dat wij nog te weinig zien van participatie in de wijken, van het zeggenschap neerleggen bij wijkteams, dorpsteams en/of wijktafels , van het verder vergroten van de invloed van onze inwoners, van het onze inwoners
een stevige inbreng geven in ons bestuur, van het vergroten van de geloofwaardigheid van de politiek bij inwoners, van het over de gehele linie realiseren van een andere houding van de gemeente , van een maatschappelijke betrokkenheid zonder drempels ,van vooraf vertrouwen hebben in onze inwoners en van het aangaan van de dialoog met inwoners open, transparant en zonder het ‘eigen gelijk’ aan., voorzitter, van dat alles zien wij helaas nog te weinig terug
Wij weten, voorzitter, het zijn moeilijke tijden maar toch sporen wij het college aan om haast te maken met dit deel uit het werkprogramma. Het hoeft immers geen geld te kosten. Wij hopen hiervan de komende twee jaar meer te zien , voorzitter
En met de nu uitgesproken wens , al zo vaak in ons roemruchte verleden gedaan en nog altijd uitgekomen , namelijk, alles Sal wel reg kom, het Sal waarachtig wel gaan, en de daarbij uitgesproken hoop dat het als onze Middelburgers de komende jaren goed zal mogen vergaan,
Daarmee voorzitter, sluit ik onze bijdrage af.
Dank u.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring