Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie landelijke partijen schaamteloos

Uit de nieuwsbrief VPNG

Voorstel ophoging subsidie landelijke partijen is schaamteloos

Op 19 september jl. heeft de Tweede-Kamer de motie-Jetten c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om in de begroting voor 2020 het budget voor de ondersteuning van parlementariërs structureel te verhogen met 10 miljoen euro en de subsidie aan politieke partijen tot en met 2024 met 9 miljoen euro per jaar en daarna structureel met 5 miljoen euro.

Het voorstel van het kabinet is om voor de periode 2020-2024 de subsidie voor landelijke politieke partijen te verhogen met € 8.650.000 per jaar. Deze politieke partijen mogen zelf bepalen hoe zij de extra subsidie over de verschillende organisaties binnen hun partij willen verdelen. Zo kan een partij ervoor kiezen om de subsidie hoofdzakelijk te benutten om de landelijke partijorganisatie te versterken.

De lokale partijen kunnen dus weer fluiten naar gelijke behandeling (art. 1 en 4 Grondwet)

In onze nieuwsbrief van maart 2019 zijn wij uitvoerig ingegaan op het advies van de commissie Veling over de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Daarin hebben wij ook aandacht geschonken aan de truc van minister Ollongren om de lokale partijen te gaan ondersteunen via een centraal in Den Haag gevestigd ‘Contactpunt Lokale Politieke Partijen’. Dat het kabinet met dit voorstel de lokale partijen nog wat steviger in de greep probeert te krijgen blijkt uit het volgende:

“In 2018 is in dit kader het Kennispunt lokale partijen ingesteld, dat tot taak heeft om de bestuursleden, vrijwilligers en leden van decentrale partijen te ondersteunen bij bijvoorbeeld de inrichting van verkiezingscampagnes en het werven – en selecteren van kandidaat-volksvertegenwoordigers. Ik ben voornemens om dit Kennispunt de komende jaren verder te professionaliseren en stel hier in de periode 2020-2024 jaarlijks € 350.000 extra voor beschikbaar. Hiermee wordt de ondersteuning van decentrale partijen geïntensiveerd. Deze ervaring zal vervolgens worden benut bij de beantwoording van de vraag hoe de ondersteuning van decentrale partijen structureel kan worden vormgegeven”.

Op twee manieren wil het kabinet de lokale partijen afzwakken en marginaliseren.

 1. De landelijke partijen krijgen € 26.850.000 om de landelijke partijen te versterken bij de gemeenteraadsverkiezingen.
  1. Via een fors gesubsidieerd kennispunt voor lokale partijen wordt onderzocht hoe ze de lokale democratie verder binnen hun invloedssfeer kunnen krijgen.
   De aangekondigde Wet politieke partijen zal daarbij een handig instrument blijken.

  De VNG-voorzitter Jan van Zanen zei over deze ontwikkelingen: Lokale politieke partijen zijn met een fooi afgescheept en dan nog eentje die je met een vergrootglas moet zoeken”.
  Niet dat Van Zanen buiten deze media-uitingen wat wenst te doen voor de lokale partijen, maar dat even terzijde.

   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring