Raadslid Bram de Buck stelt zich voor

Cees Lodder blijft in mijn gedachten een voorbeeld.

Raadslid

Al een hele tijd volg ik de lokale politiek op de voet.
De gemeenteraadsvergaderingen volgde ik op de website van de gemeente. En vanaf januari 2017 ook in raadzaal.
Mijn politieke interesse vooral in de lokale politiek is daardoor nog meer gestegen.
Daarom heb ik ingeschreven op de door de Gemeente Middelburg aangeboden mogelijkheid tot deelname aan de cursus “Politiek Actief” en heb die afgesloten met een certificaat.
Daarna heb ik direct contact gezocht met de LPM omdat mij de visie en de sfeer in de partij mij heel erg aanspreekt.
In de fractievergaderingen ben ik dan ook met open armen ontvangen. Sinds juli 2017 ben ik lid van de LPM.
Sinds februari 2017 ben ik actief.
Ik kan goed luisteren, heb over alles een eigen mening, heb begrip en respect voor andermans mening, laad me in debat niet uit het veld slaan, kan een (partij)standpunt verdedigen op argumenten.
Ik sta vooral voor de belangen van de burgers in Middelburg waar ze ook wonen, wie ze ook zijn en welke plek in de samenleving ze ook innemen.
Sociaal en rechtvaardig daar sta ik voor.
Op een heleboel terreinen tijdens mijn werkzame leven (47 Rijkswaterstaat), heb ik kennis op gedaan op diverse terreinen.
Om enkele te noemen:
Bouwkunde – Waterbouwkunde – Stedenbouwkunde – Landinrichting en Natuurbehoud, Cartografie, Communicatie, en Inkoop (aanbestedingen).
De opgedane ervaringen in deze functies wil ten dienste stellen aan de lokale politiek, en dus is de keuze voor de LPM vanzelfsprekend.
Veel van deze kennis kan in de gemeentelijke politiek goed van pas komen.
Een aantal terreinen hebben mijn speciale aandacht. Zoals de omgevingswet, bestemmingsplannen, woningbouw, bouwkundig onderhoud, wegenonderhoud, en groenbeheer.
Goede volledige- en correcte communicatie naar de burger is waar ik belang aan hecht.

Tot uw dienst en weet mij te vinden!

Hobby’s:Knutselen (doe het zelf) ,hardlopen, wielrennen, schilderen met olieverf.
Internet (website beheer)

 

Donderdag 28 februari 2019 beëdigd in de Raad van Middelburg

Start typing and press Enter to search