Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bewonersavond Arnemuiden

Bewonersavond Arnemuiden 28 maart 2019

Opening: De heren Vermeer, v.d. Kieboom van de Gemeente en van Driestar de heer Koole worden voorgesteld.
Mededelingen:
Aan de Kerklaan komen nieuwe speeltoestellen.
4 mei dodenherdenking,
Er komt een brief aan de bewoners over het nieuwe afvalbeleid.
De heer Dingemanse vraagt of eerst de vragen beantwoord kunnen worden van de vorige bijeenkomst.
Er wordt meegedeeld dat alle vragen vanavond worden beantwoord.
Wim Bartels: waar staat de bewonersgroep nou eigenlijk voor. Welke functie heeft deze en welke projecten zijn ze mee bezig.
Een inwoner vraagt over bestrating in sommige straten.
Een inwoner vraagt over het fietspad van Arnemuiden naar Middelburg. Dat is nu 1,5 meter breed.
Dat moet 3 meter breed zijn. Het fietsverkeer neemt toe. Wanneer gaat het Waterschap hier iets aan doen?.

Bewonersbudget:
De Vogelvereniging. Arnemuiden geeft jaarlijks een vogeltentoonstelling waar bejaarden en leerlingen uitgenodigd worden. De aanvraag hiervoor is 250 euro.
Groencheque :
De groene vingers Clauwaert Kleverskerke vragen 500 euro voor::
3 bijenperken bij de entree van het dorp..
9 bloembakken aan de lantaarnpalen .
Beide aanvragen worden toegekend.

24 uurszorg.
Er is een Intentieverklaring met :
Zorgstroom
Stichting voor Regionale Zorgverlening SVRZ
Vrijwillige Thuiszorg Arnemuiden
Bewonersgroep Arnemuiden
Buurtzorg
St. Manteling
Welzijn Middelburg
Gemeente Middelburg.
De vraag is : wie betaalt dit?
Ze gaan een project starten bij een zorgverzekering.

Een bewoner vraagt of er via Facebook of via de website, de bewoners op de hoogte gesteld kunnen worden van nieuwe ontwikkelingen.Mede omdat er geen nieuwsbrief meer is.
Dit wordt al gedaan.

Waterpark Veerse Meer.
De voorbereidingen duren 2 tot 3 jaar.
Het bouwen duurt 2 jaar.
Er komen 800 woningen.
Dit levert 700 arbeidsplaatsen op.
Vraag: hoe duurzaam wordt er gebouwd?
Driestar zegt, dat daar zeker naar gekeken gaat worden en rekening mee gehouden wordt met de bouw.
Vraag: hoe reëel is de komst van het Park?. Er zijn goede afspraken gemaakt met de Gemeente.
Verkeersonderzoek:
Het nieuwe bestemmingsplan
De m.e.r.(milieu, effecten, rapportage)
Het borgen van een goed woonklimaat.
Verkeerstellingen.
De verkeersintensiteit wordt bepaald voor 2030. (Prognose).
Er wordt een verkeersmodel opgesteld .
Er wordt gekeken naar wat voor type woningen komen er en hoeveel auto’s dat zijn.
Er is nog niks gezegd over geluid en fijnstof
In het bestemmingsplan komt daar een uitspraak over.
Als er een rondweg komt, gaat Driestar dat betalen?

De vraag is : wordt het probleem opgelost en staat het in verhouding met de kosten die gemaakt worden. Dit wordt onderzocht.

Bijgewoond en opgemaakt:

Vera Barendsen Raadslid

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring