Wijktafel Binnenstad april 2019

Wijktafel Binnenstad 9 april 2019

Opening: het wijkteam en wijkmanager en wijkagent en wijkwethouder worden voorgesteld.
Sander Bosch doet onderzoek naar huisvesting van arbeidsmigranten in opdracht van de afdeling Leefomgeving. Hij deelt een enquête formulier uit aan inwoners van Middelburg. Er is nog geen beleid.
Ad van de Pas (Gemeente) geeft uitleg over afvalbeleid en de invoering van Diftar.

Welzijn Middelburg. Buurtcoach Middelburg. Bespreekt de dialoogtafels van
vanavond. Thema: soc.veiligheid, welzijn,Toerisme, verkeer.
Dialoog duurt 20 minuten.
Na afloop worden de 4 dialogen besproken.

Wijktafelbudget.
Nieuwe vlag. buurtgroep st. Jans gebied.
Willen het leefgebied verbeteren.
Ontkoppelen van hemelwater.
Openbare verlichting. Met zonnepanelen. Informatiebord hierover is stuk ….moet hersteld worden.
600 euro .
Groencheque.
Plantenbak aan de Loskade. Meestoof/Touwbaan.
Is al gerealiseerd van het wijktafelbudget.

Mededeling wijkagent
Informatie binnenstad….
Hij kijkt er positief tegenaan.
Jeugd staat in de top….van onveiligheid.
Geluidsoverlast, winkeldiefstal 75 st…….56 alleen al in dit jaar…
Fietsendiefstal..2de plaats 34 st.
29 maal overlast van jeugd.
15 geregistreerde vernielingen in half jaar tijd.
1 woninginbraak.
1 Straatroof.

Opgemaakt: Vera Barentsen

Raadslid LPM

Start typing and press Enter to search