Zoek
Sluit dit zoekvak.

VERSLAG WIJKBIJEENKOMST DORPSTAFEL SINT LAURENS

VERSLAG WIJKBIJEENKOMST DORPSTAFEL ST. LAURENS IN HET DORPSHUIS VAN CITTERSHOF OM 19.30 UUR.

Aanwezig het bestuur van de Wijktafel. Cittershof.

Aanwezig Wijkmanager Manon Veroude.

Afwezig de Wijkwethouder.

Aanwezig waren 20 personen, 1 Boa. Geen wijkagent.

Aanwezig vanuit de politieke partijen waren de LPM, SGP en D66.

Opening:

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom en deelt mede dat hij om 21.30 uur wil stoppen. De afwezigheid van de nieuwe Wijkwethouder wordt niet als positief ervaren. Zo ook niet de grote afwezigheid van de politieke partijen. De voorzitter vraagt de aanwezige politieke partijen om zich voor willen stellen. Bert Kollen deelt mede dat hij als bewoner van St. Laurens aanwezig is en niet als lid van de LPM.

Veiligheid:

De Boa geeft uitleg wat de werkzaamheden zijn van een handhaver. Zij zijn de schakel tussen de burgers. Er is een probleem m.b.t. de hoge snelheid in het dorp. Men vraagt wat hieraan te doen is en hoe vaak er wordt gemeten. Het beste tijdstip om de snelheid te meten is tussen 16.00 en 19.00 uur wanneer er veel auto’s vanuit Middelburg naar St. Laurens komen. Ook op de Noordweg wordt veel te hard gereden. De hoofdweg in St. Laurens is al 30 km. zone, maar er wordt ook ingehaald. Een inhaalverbod is niet zinvol. Wel is het probleem urgent.

Er wordt gevraagd om wat te doen tegen loslopende honden in het dorp. Dit is niet toegestaan, maar een boete geven is niet de oplossing. Persoonlijk de mensen erop aanspreken is een mogelijkheid. De Wijkmanager neemt dit mee naar de gemeente.

Verslag vorige Wijkbijeenkomst:

Er zijn geen op- of aanmerkingen en worden bij deze aangenomen en goedgekeurd.

Dorpsgebouw Van Cittershof:

Het Dorpsgebouw van de gemeente. Er wordt gevraagd waarom dit gebouw zo weinig aandacht heeft. Er is geen sfeer en wie doet het beheer. Het moet een ontmoetingsplaats zijn voor de bewoners. Het is niet duidelijk wat de gemeente ermee moet. Investeren!!! Het in eigen beheer nemen en exploiteren door een ZZP’er? Dat is niet van toepassing. Wel dient er een plan ontwikkeld te worden i.s.m. de Wijkmanager. Dit wordt toegezegd door Manon Veroude.

Laadpalen:

Er wordt gevraagd of er laadpalen voor elektrische auto’s kunnen komen b.v. bij het oude Gemeentehuis. Dit wordt onderzocht i.o.v. de Wijkmanager.

Onderhoud wegen in het dorp:

Het wegdek van de Van Cittersstraat is slecht begaanbaar. Veel kuilen en losliggende stenen. Het dient opnieuw bestraat te worden. De Wijkmanager zal dit doorgeven aan de afdeling onderhoud wegen van de gemeente Middelburg.

Nieuwbouw:

De Raad van State heeft het bestemmingplan goedgekeurd. Op aangegeven plaatsen mag gebouwd worden. Woongoed is reeds in gesprek met de gemeente om o.a. patiowoningen te ontwikkelen. De Wijkmanager deelt de plannen mede en zegt dat toe plannen verder uitgewerkt worden. Ook makelaar Dingemanse is en wordt betrokken bij de bouwplannen.

Voorgang van de Molen:

Na 2.5 jaar is er nog steeds niets bereikt. De gemeente is aan zet, maar het is afwachten. De Wijkwethouder is op de hoogte. Er is vanuit de gemeente een bedrag van 145.000 euro beschikbaar vanuit het Monumentenbudget. De vraag is hoelang het nog gaat duren.

Wijkbudget”

Er is een aanvraag ingediend van 455,00 euro voor het houden van AED-training. Dit wordt goedgekeurd.

De Dorpsvereniging beheert het Wijkbudget en er wordt gevraagd wat het saldo is. De Dorpsvereniging heeft een Vermogen van 7.684,37 euro. Er is ruim voldoende cashflow. Men kan aanvragen indienen bij de Wijkmanager.

Groenbeheer en Groenbeleid:

De Wijkmanager vraagt om samenwerking over het groenbeheer. Wie gaat het organiseren? Er worden om vrijwilligers gevraagd en om ideeën te geven wat er moet gebeuren. Hiervoor is een budget aanwezig vanuit de gemeente Middelburg.

Rondvraag:

Gevraagd wordt om een plaats waar kinderen kunnen spelen b.v. een speeltuin. Er moet meer aanbod komen voor de kinderen.

Wanneer worden de Wijktafels 2023 bekend gemaakt. De Wijkmanager zal dit navragen bij de gemeente.

Sluiting:

De Voorzitter sluit de bijeenkomst en dankt iedereen voor de aanwezigheid.

Verslag gemaakt door

Frank van der Plas

Fractieondersteuner

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring