Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Uitdagingen voor politiek Middelburg in 2023

In het jaar dat nu voor ons licht, zijn voor politiek Middelburg een aantal uitdagingen om waar te maken. Dat geldt ook voor Lokale Partij Middelburg.

Om er een paar te noemen:

Het handen en voeten geven van de woonagenda.

Daarin zijn een aantal belangrijke dossiers die op korte termijn om uitwerking vragen.

Zoals de zelfwoonplicht, en de huisvesting van arbeidsmigranten

Op korte termijn moeten participatiekaders worden vastgesteld en die opnemen in een participatieplan. Daarna moeten we snel op zoek naar geschikte woningbouwlocaties, voor o.a. 750 sociale woningen, maar ook voor woningen en appartementen (nultredenwoningen).

De raadswerkgroep Omgevingswet zal daarin een belangrijke rol krijgen,

Deze werkgroep start 1 februari. Onder leiding van Berenschot wordt op 30 januari in een sessie een werkwijze gepresenteerd voor het stellen van kaders voor participatie. De LPM neemt hier aan deel.

Verder moeten we aan de slag met de verduurzaming van bestaande woningen en appartementen. En niet te vergeten monumenten., en gemeentelijke accommodaties.

De raadswerkgroep Klimaat, energie en circulariteit is gestart. Ook daaraan nemen we deel.

De grote vraag bij al deze vraagstukken, wat kunnen we waarmaken gezien de krapte binnen het ambtenarenapparaat en op de arbeidsmarkt. De hoogopgelopen bouwkosten en rente maken het er niet makkelijker op. Op deze website zal van genoemde activiteiten verslag gedaan worden.

Bram de Buck (Fractievoorzitter)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring