Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Motie van afkeuring storm in glas water

College Middelburg overleeft zonder moeite motie van afkeuring

De LPM heeft zich altijd sterk gemaakt voor de mogelijkheid om aan de Trekdijk iets anders te ontwikkelen dan een bedrijventerrein

Daar werden en worden de inwoners nauw bij te betrokken.

Onder verantwoordelijkheid van LPM-wethouder Carla Doorn werkt het participatieteam  nu aan een zoektocht naar alternatieven. Dat gaat gewoon door.

In september wordt naar verwachting een voorstel gepresenteerd!

Hieronder de chronologische volgorde van documenten m.b.t. Trekdijk dossier. En het statement van het college.

Memo-aan-de-raad-11-april-2019-motie-afkeuring-en-informatievooorziening

De tekst van de toespraak uitgesproken door Wim Steketee.

Motie van afkeuring raad 12 april 2019.

Voorzitter,
Voor ons ligt een motie van afkeuring jegens dit college, een van de zwaarste instrumenten die een raad ter beschikking heeft.
Voorzitter, dit is een merkwaardige motie, eigenlijk een kreupele motie want hij handelt over iets wat gebeurd is tijdens de voorgaande raadsperiode , toen de LPM geen deel uitmaakte van het college en van de coalitie.
Want wat zien wij nu? Wij zien onder de oppositie twee partijen, de PvdA en de CU , die hier nu het hoogste woord voeren en in een leidende rol deze motie aanprijzen. Voorzitter, twee jaar geleden zaten deze partijen prominent , de PvdA zelfs leidend, in het college en in de coalitie. Twee jaar geleden waren dus deze twee partijen , PvdA en CU, verantwoordelijk voor wat daar toen gebeurde.
Dan heeft deze motie toch wel veel weg van een slager die zijn eigen vlees keurt, voorzitter. Dat oogt wat kreupel.
En wat gebeurde er dan toen, voorzitter, wat deze huidige verontwaardiging bij hen kan verklaren? De LPM diende toen samen met de PvdA en Groen Links een motie in waarin gevraagd werd een aantal alternatieven voor de Trekdijk te onderzoeken en met de resultaten ervan voor december 2018 , dus na een klein halfjaar, terug te komen naar de Raad.
Het toenmalige college kwam echter al binnen enkele dagen terug naar de raad met een memo. Het antwoord: ze hadden gekeken naar de alternatieven en waren ,met redenen omkleed, tot de slotsom gekomen dat je van de Trekdijk alleen een bedrijventerrein kon maken.
Hoe zag de LPM dat antwoord toen?
Welnu, dat die conclusie door het college toen al na enkele dagen getrokken werd verbaasde ons niets.
Wij snapten ook wel dat die conclusie van het toenmalig college gebaseerd was op een sterke voorkeur.
Die conclusie was verder niet, gelet op de zeer snelle reactie, gestoeld op iets wat de naam onderzoek zou kunnen verdragen.
Dat kon zelfs een oppositiepartij wel zien, voorzitter. Wij kwamen daarom tot de slotsom dat er van onderzoeken geen sprake was geweest zoals wij dat hadden bedoeld .
De LPM kwam daarom ook tot de conclusie dat het toenmalige college en de toenmalige coalitie alternatieven gewoon niet verder wilden onderzoeken, anders hadden ze dat toen wel gezegd.

Voorzitter, om af te ronden: na het lezen van het memo zomer 2017 dachten wij: wacht maar tot na de verkiezingen.
Het was immers bepaald niet de eerste keer dat ons iets een dergelijke behandeling overkwam. Bij het ontstaan van de bouwput in 2005/2006 gebeurde iets dergelijks, bij onze vragen over de bouwput in 2013/2014 en bij een rapport van de Rekenkamer in 2015 ook, bij de bezuinigingen op subsidies de vorige raadsperiode , bij een groot aantal moties en amendementen, ach voorzitter, de lijst is schier eindeloos. Een fraaie behandeling is anders.
Voorzitter.
Formeel kan er geen breuk zijn in bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dus dit college is , inclusief onze wethouder die nog maar net een maand in functie is, verantwoordelijk voor alles wat er, zeg maar sinds 1946, bestuurlijk is gebeurd.
Inhoudelijk gezien echter heeft, voelt en had de LPM geen enkele bestuurlijke verantwoording voor wat er twee jaar geleden is gebeurd. Die ligt onder meer bij de CU en bij de PvdA.
Voorzitter, in onze ogen hebben de CU en de PvdA nu een koekje van eigen deeg gekregen en kennelijk smaakt het ze slecht, gelet op deze motie. Het chagrijn van vorig jaar uit de coalitie gevallen te zijn zal daarbij ook wel een rol spelen.
Duidelijk is dat zij een stok gezocht hebben om de hond te slaan. De stok die zij hebben gevonden is in onze ogen niet meer dan een geknakt rietje. Een geknakt rietje wat is blijven steken in de beker die de LPM en bovenal de Nieuwlanders twee jaar geleden moesten leegdrinken in de verplichte vorm van een bedrijventerrein aan de Trekdijk.
Voorzitter, zoals de LPM en de betrokken motie in 2017 weer eens behandeld werd, dat was zeker niet goed. Dat is juist en dat zeggen CU en PvdA nu ook. Voortschrijdend inzicht is nooit weg.
Daarom zijn we blij dat de CU en de PvdA dat nu in ieder geval ook middels deze motie eindelijk, na twee jaar, erkennen .
Maar dat had heel goed ook zonder een vergezochte en in eigen vlees snijdende motie van afkeuring gekund en ook gemoeten.
Er is immers iets veranderd na maart 2018. De LPM staat voor participatie en transparantie. Dat nu is een essentieel onderdeel van deze coalitie en daarom heeft u nu ook de waarheid gehoord twee jaar.
Er zijn geen alternatieve onderzoeken.
U heeft dat gehoord en het moge u niet bevallen maar het is de waarheid.
In dit college en in deze coalitie wordt niet gelogen. Dit college en deze coalitie spreekt de waarheid.
U als raad heeft verder alle informatie die het college ook heeft over de Trekdijk en zo hoort dat ook. De raad moet ook kunnen beschikken over alle informatie waar het college over beschikt. Hoe anders kan het college uitleggen wat en waarom ze iets doen?
Mocht u als oppositie daaraan twijfelen, dan nodig ik u uit om het college op te dragen om alle informatie waarover het college beschikt over de Trekdijk aan de raad voor te leggen. Wij zullen dat overigens niet doen. Wij zijn er namelijk zeker van dat de raad alle informatie al heeft.
Voorzitter, tenslotte dit. Wij zullen om al deze redenen deze motie van afkeuring niet steunen.
Wie als de CU en PvdA nu luidkeels klaagt dat zij de beker van eigen bestuurlijk falen plots zelf met een geknakt rietje op moeten drinken, in plaats van de LPM , moet de LPM dan ook maar niet confronteren met dat geknakte rietje in de vorm van een chagrijnige en incorrecte motie.
Dan is de LPM echt niet thuis, voorzitter.
Wij willen als LPM graag samen met elke fractie besturen op positieve wijze, in het belang van Middelburg.
U , PvdA en CU, heeft ons vaak onterecht en zonder goede reden, voorgehouden, “ u moet als LPM vooruitkijken en niet zoveel achterom”.
Daarom houden wij u, PvdA en CU, nu met recht en reden, soortgelijke woorden voor :
“ Beste PvdA, goede ChristenUnie, niet al te veel achteromkijken graag. Dan smaken koekjes van eigen deeg misschien wat minder bitter.”
En Na de vergadering, voorzitter heffen wij maar al te graag een blanco en onbeschreven glaasje met een ongeknakt rietje met de oppositie , maar dan wel op het feit dat deze motie van afkeuring volstrekt terecht naar de prullenbak was verwezen.
Dat was het voorzitter. Dank u.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring