Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Hervorming Jeugdwet

Het college van B&W laat in het gewijzigde raadsvoorstel zien dat zij besluiten van de Raad niet als besluit ziet. Zij wil besluiten over WMO en Jeugdhulp van de raad graag als experiment beschouwen waarbij dan ook nog eens de uitkomst van dit experiment mede bepaald wordt door volksvertegenwoordigers in Vlissingen en Veere.

Deze gang van zaken raakt direct en op negatieve wijze het vertrouwen in besluitvaardigheid dat een inwoner in Middelburg in haar bestuur mag stellen.

De Raad zal niet meer kunnen volstaan met het sturen op regelgeving maar ook het financiële instrument moeten hanteren.

Amendement Hervorming uitvoering jeugdwet en wmo (PDF)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring