Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dorpstafel Nieuw en St. Joosland

Dorpstafel Nieuw- en St. Joosland, 27 november 2018

Opening.

De nieuwe dorpswethouder, Cees Lodder, stelt zich voor.
Hij vermeldt de stand van zaken rond het zware verkeer dat door Nieuwland rijdt.
De aanwezigen vinden het belangrijk dat hij vooral zijn neus laat zien en resultaten boekt.

Waterschap

Mw. De Feijer, dagelijks bestuurslid van het Waterschap, is aanwezig om vragen te beantwoorden van de dorpsbewoners. Er wordt aandacht besteed aan de fietsoversteken van de Mortiere naar De Lonneboot via de Weizichtweg en de Steenbakkerijweg. Ruim 60 kinderen maken dagelijks gebruik van een van deze oversteekplaatsen. Ook kinderen die naar het voortgezet onderwijs en het reformatorisch onderwijs gaan maken hier gebruik van. Er wordt vaak te hard gereden en zorgt voor gevaarlijke situaties. Er is te weinig handhaving. Er is enige verwarring over welke oversteek het gaat. Verschillende oplossingen worden aangedragen.
Er is twee jaar geleden gevraagd om bomen te planten langs te Weizichtweg om de lichten van auto’s op de A58 te dempen. Deze winter worden ruim 1400 bomen en struiken geplant.
De voorzitter meldt dat de overlast van het zware verkeer ernstig is. Vooral veroorzaakt door dumpers. Ze verwacht dat het Waterschap niet jaren meer wacht tot ze hier wat aan doet. De gemeente is bezig met een actieplan voor de korte termijn. Er wordt nog gesproken over een oplossing voor de lange termijn. Ook hier worden oplossingen aangedragen. Het probleem is ook nog dat de wegen van verschillende overheidsinstanties zijn. Wethouder Lodder geeft nog een toelichting.

Het verslag van vorige vergadering wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

De wijkagent is niet aanwezig.

50 jarig jubileum van de dorpsverenging: Er komt een breed opgezet feestprogramma om het bestaan van de vele verenigingen te vieren. Alle verenigingen werken mee. Bedrijven worden ook benaderd.

Het digitale dorpsplatform wordt gepresenteerd: nieuwe website, Facebook, Instagram, Mailadres. Alles gekoppeld. De bedoeling is dit per 1 januari in de lucht te krijgen: www.nieuwsintjoosland.nl
De dorpskrant blijft ook bestaan.

De werkgroep Trekdijk (John de Rijke) doet verslag over de voortgang van de Trekdijk. Er zijn al positieve stappen gezet maar er zijn ook nog grijze vlekken. Extern advies zal worden ingewonnen. Hier is door de gemeenteraad eerder budget voor beschikbaar gesteld. De Middelburgse bedrijvenclub is ook aangeschoven. Burgerparticipatie is gestart maar dit is wel een leerproces. Men is voorzichtig positief. Mochten er nog alternatieven zijn, dan houdt de werkgroep zich aanbevolen.

Delta heeft beplanting beschikbaar gesteld voor bewoners aan de Zaagmolendijk en NIeuwlandseweg. Dit groen was eerder bij werkzaamheden gesneuveld.

Dorpstafelbudget: twee aanvragen zijn binnengekomen: Feest Koningsdag Oranjevereniging 500 euro. Dit is toegekend. De andere aanvraag is van de vereniging De Sprinkplank, de biljartvereniging; 160 euro. Ook deze wordt toegekend.

Rondvraag: Er wordt gevraagd hoe het staat met De Roode Leeuw en het pand van garage Joosse. Het dorp is wel gebaat bij een invulling. Er is nog niets te melden.

Opgemaakt door:

Carla Doorn Raadslid LPM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring