Op deze pagina komen stukjes te staan die geschreven zijn door onze Raadsleden, Fractie assistenten en Bestuur

September 2022

Aan het woord………… Raadslid Vera Barentsen

Zaterdag 10 september 2022, was er weer enorme wateroverlast in Middelburg. Het alarmnummer 112 was overbelast en mocht alleen nog gebeld worden als mens of dier in levensgevaar was.

Wat een toestand was het. Overal stonden kelders , bergingen, autogarages, woningen en winkels gemiddeld een halve meter onder water.

Maar een ieder vraagt zich toch af …. Hoe komt dit nou?

De rioleringen vooral in de binnenstad zijn oud en niet geschikt voor zoveel water in één keer. Ongeveer 3 km. aan riolering heeft de gemeente niet in beeld. Dit is toch wel een kwalijke zaak, zeker omdat inwoners nu al voor de zoveelste keer schade hebben, die in de meeste gevallen ook nog eens niet of weinig vergoed worden. Er wordt ook weinig of niets aan gedaan om het te verbeteren.

Waardoor we dus steeds achter de feiten en de ellende aanlopen .

Uiteindelijk komt de brandweer dan om 21.00 uur op zaterdagavond zoveel mogelijk wegpompen tot 23.00 uur. Zondag heeft er een hele dag een slang gelegen met een pomp eraan. Nu staan er al 4 dagen en nachten warmteblazers in de bergingen.

Wat moet dat allemaal wel niet kosten en wat een ellende voor de inwoners van Middelburg.

De Lokale Partij Middelburg hoopt hier in de toekomst toch aandacht aan te besteden door hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor te vinden. Anders wordt het wachten op een nieuwe stortbui. Dit was zeker niet de laatste regenbui voor de komende winter.

Vera Barentsen raadslid LPM.