Zoek
Sluit dit zoekvak.

’t Zand / Stromenwijk / Rittenburg

’t Zand / Stromenwijk is met zo’n 7000 inwoners en ± 3400 huishoudens één van de grootste wijken. Het is ook een wijk met een historie van verenigingsleven met saamhorigheid dwars door de diverse gezindtes heen. 

Zo bevindt zich hier de oudste wijkvereniging (opgericht op 2 juli 1947). Deze geniet bovendien van een eigen verenigingsgebouw ‘De vergulde Baars’ met aanpalende speeltuin. 

Ook heeft WVO in de wijk het woonzorg complex Het Getij met daarin algemene voorzieningen.

In de wijk bevindt zich Tabadila, het wooncomplex voor Molukse- en Indische ouderen. Dit stelt zich bij allerlei activiteiten eveneens open voor de hele wijk.

Het geheel gemoderniseerde winkelcentrum is een belangrijke centrale voorziening.

Wij vinden het jammer dat er geen geldautomaat meer in de wijk is en willen graag bevorderen dat deze alsnog wordt geplaatst.

VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK Door de Corona-pandemie zijn er veel minder activiteiten geweest dan gebruikelijk. Toch slaagde het wijkteam er nog in om op 12 oktober jl. een wijktafel te organiseren. In vele andere wijken werden de najaarsvergaderingen afgeblazen. Wij nemen het serieus dat de samenwerking en de sfeer in de wijken de komende jaren weer wordt verbeterd. De LPM wil dan graag van u en uw wijkvereniging leren hoe dat aan te pakken! Dat wij ons daarvoor tot het uiterste in gaan zetten kunt u ook hiervoor lezen in ons verkiezingsprogramma. WIJKAGENT; BOA’S Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal moet waar nodig worden uitgebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s komen. VOORRANG VOOR WONINGVERKOOP AAN WIJKBEWONERS Uit de statistieken blijkt dat de inwoners van ’t Zand / Stromenwijk graag in hun eigen buurt blijven. Wij bepleiten dat wijkbewoners verplicht voorrang krijgen bij verkoop van woningen (bijv. door Woongoed). Door deze ‘Kernbinding’ blijft u in uw vertrouwde buurt met uw vrienden, uw supermarkt, bakker etc. en uw kinderen op dezelfde school. BRIËTWONINGEN Wij zijn u uitleg verschuldigd over ons standpunt om enkele woningen te behouden. Allereerst, wij staan positief tegenover de plannen van Woongoed om het merendeel van de woningen te slopen, dit om er passende hedendaagse woningen voor in de plaats te bouwen. Uw woon- en leef genot staat bij ons immers voorop. Wij zijn tegelijkertijd ook bezorgd over het volledig wegvagen van de gehele wijk. Wij bepleiten een ensemble van zo’n 20 huizen in de Baarsjesstraat (middelste deel) niet te slopen maar grondig te renoveren. Wij willen dus dat ook deze woningen gaan voldoen aan de eisen van deze tijd, zowel technisch als v.w.b. het comfort. Het zal dan geen enkel probleem worden om ook voor deze woningen tevreden huurders aan te trekken. De LPM is een lokale partij. U moet en mag van ons verlangen dat wij op scherp staan om het specifieke karakter van onze stad te behouden. En dan letten wij niet alleen op de toeristische trekpleisters zoals het Stadhuis of het Abdij-complex maar op de gehele gemeente. Wij kennen waarde toe aan de Briëtwoningen welke grotendeels gebouwd zijn tijdens WO II, dus onder de Duitse bezetting. In 1940 was de binnenstad grotendeels vernietigd door de oorlogshandelingen. Die binnenstad werd in dezelfde periode als de Briëtwoningen opgebouwd in een stijl die de bezetter goedkeurde. Er zit dus een heel verhaal achter. Het gaat ons daarbij ook om het sfeerbeeld van een cluster woningen, een straatje. De stijl van deze woningen is bovendien zeer karakteristiek, gelijkend op de vele villa’s die architect Briët later voor ’t Gooi ontwierp. Dat originele beeld krijgen we nooit teruggetoverd als we alles slopen. Vergelijk het met de plannen na WO II om de Bellinkstraat en de Spanjaardstraat te slopen. Het waren immers gammele en vochtige huisjes. Deze straatjes zijn ternauwernood ontsnapt aan de sloper. In gerestaureerde staat zijn ze nu favoriet om in te wonen, en -voor de toerist- om te bewonderen!

Zelf suggesties of input voor de wijk? Woont u zelf in ’t Zand/Stromenwijk en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk ’t Zand/Stromenwijk is Jos van den Boom.

Jos van den Boom

Raadslid LPM

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring