’t Zand / Stromenwijk

’t Zand / Stromenwijk is een van de meest actieve wijken van Middelburg met levendige wijkverenigingen en betrokken inwoners. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil de wijk dan ook ondersteunen en verbeteren met de volgende punten:

Behoud Sociale Samenhang
Qua sociale samenhang een hele goede wijk, met oprechte dank voor alles wat er in wijk tot stand werd en wordt gebracht, mede dankzij de wijkverenigingen en dankzij de inwoners zelf. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is van mening dat die cohesie zeker niet verloren mag gaan en is altijd bereid initiatieven vanuit de wijk met raad en daad te ondersteunen.

Winkelcentrum
Wij zetten in op behoud en zo mogelijk nog uitbreiding van het winkelcentrum. Daarbij moet een bank-/betaal-(pin-) automaat blijven.

Verenigingsleven
Meer daadwerkelijke steun voor de wijkverenigingen, waar mogelijk en gewenst ook financieel.

Infrastructuur
Beter onderhoud wegen, straten, fietspaden, trottoirs, verlichting en openbaar groen. De discussie over gebruik en verlichting van het pad in park Toorenvliedt is er een die aan de wijktafel thuishoort. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dit bij uitstek een voorbeeld om meer zeggenschap in de wijk te realiseren. De gemeente faciliteert en financiert de door de wijk bedachte oplossing. En dat willen wij ook graag doen als de wijktafel hier een besluit over heeft genomen. Bij de herinrichting van de Poelendaeleweg willen wij meer parkeerplaatsen voor inwoners realiseren

Verbetering Communicatie
van de gemeente in overleg met de buurt en de inwoners. De gemeente neemt het initiatief op zich van het verbeteringstraject.

Toezicht
Meer Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) in de wijk.

Verkeer
De verkeerssituatie in de wijk moet samen met het wijkteam goed onder de loep worden genomen. In ieder geval dient op de Langevieleweg een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gaan gelden. In overleg met het wijkteam faciliteert en financiert de gemeente de door het wijkteam aangedragen oplossingen.

De Mikke
De kinderboerderij is voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG erg belangrijk en kan onverkort op onze steun rekenen. Zodra dat kan, willen we de bezuiniging op de kinderboerderij geheel of gedeeltelijk terugdraaien.

Zelf suggesties of input voor de wijk? Woont u zelf in ’t Zand/Stromenwijk en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk ’t Zand/Stromenwijk is Jesse Aarnoutse.

Jesse Aarnoutse

Raadslid LPM