Sint Laurens

De volgende belangrijke punten hebben wij opgesteld in samenwerking met de inwoners van Sint Laurens.

Accomodaties
Dorpshuis en gymzaal blijven open. De gemeente ondersteunt actief het initiatief om de molen in ere te herstellen en het gebruik multifunctioneel te maken. Dergelijke accommodaties zijn ook te gebruiken als jeugdhonk.

Passende Woonruimte
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG signaleert een behoefte aan passende woonruimte voor de oudere dorpsbewoners. Zodat deze in hun eigen dorp zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij moeten ook gemeente en woningcorporatie initiatief nemen.

Infrastructuur En Verkeer
Beter onderhoud wegen, straten, fietspaden, trottoirs en openbaar groen. Bovendien dient de maximum snelheid van 30 km per uur over de Noordweg frequenter en harder te worden gehandhaafd. Desnoods worden enkele snelheid remmende maatregelen getroffen.

Speelvoorzieningen
voor de jeugd goed onderhouden en verbeteren.

Nieuwe Bebouwing
in het ZuidWest gedeelte wordt voor besluitvorming voorgelegd aan een klankbordgroep nieuwe stijl zoals elders in dit programma vermeld.

Voorzieningen
In Sint Laurens dienen voorzieningen te zijn zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan een servicebus.

BOA’s
Boa’s dienen vaker actief te zijn in Sint Laurens.

Zelf suggesties of input? Woont u zelf in Sint Laurens en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor Sint Laurens is Vera Barentsen

Vera Barentsen

Raadslid LPM