Nieuw Middelburg

In jaren twintig van de vorige eeuw is deze wijk ontstaan vol met sociale woningbouw. De wijk Nieuw-Middelburg is de afgelopen jaren flink gerenoveerd. De volgende belangrijke punten hebben wij opgesteld in samenwerking met de inwoners van Nieuw-Middelburg.

Samenhang
De gemeente neemt maatregelen die resulteren in een sociaal sterkere wijk. Daartoe gaat de gemeente in serieus overleg met de wijkbewoners, inventariseert wensen en behoeften en handelt daarnaar. Op dit moment signaleert de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG verminderde sociale samenhang maar de renovatie van Woongoed heeft de wijk veel goed gedaan.

Verbetering Communicatie
Door inwoners gesignaleerde problemen als foutparkeren, het dumpen van vuilnis en de verwaarlozing van tuinen daadwerkelijk aanpakken middels directe benadering, effectieve regelgeving e.d.

Infrastructuur
Beter onderhoud wegen, straten, fietspaden, trottoirs en openbaargroen.

Toezicht
Meer Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in de wijk.

Voorzieningen
In Nieuw Middelburg dienen voorzieningen te zijn of te blijven, zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan uitbreiding van de servicebus.

BOA’s
Boa’s dienen vaker actief te zijn in Nieuw Middelburg.

Zelf suggesties of input voor de wijk? Woont u zelf in Nieuw-Middelburg en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Nieuw-Middelburg is Jesse Aarnoutse

Jesse Aarnoutse

Raadslid LPM