Nieuw- en Sint Joosland

De volgende belangrijke punten hebben wij opgesteld in samenwerking met de inwoners van Nieuw- en Sint Joostland.

Beschikbaarheid Accommodatie
Het huren van de accommodatie op Nieuw- en Sint Joosland moet makkelijker worden. Misschien dat ook de inwoners van de Mortiere er meer gebruik van kunnen maken. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG pleit voor het opnieuw exploiteren van het leegstaande restaurant naast het dorpshuis. Misschien is een combinatie van ondernemerschap en welzijnsvoorziening mogelijk. De gemeente moet hierin een actieve(re) rol spelen. Een dergelijke accommodatie kan ook worden gebruikt als jeugdhonk.

Weren Dumpers
En dan de grote dumpers die door het dorp komen. Al jaren proberen de inwoners aan deze gevaarlijke en hinderlijke situatie een eind te maken. Het weren van de dumpers en vervolgens handhaven vinden wij een must voor Nieuwland.

Trekdijk
Het besluit tot ontwikkeling van het bedrijventerrein Trekdijk wordt in heroverweging genomen. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ziet geen noodzaak om tot deze ontwikkeling over te gaan. Worden de financiële consequenties daarvan (al dan niet in samenhang met Cleene Hooge) zodanig ernstig dat Middelburg daardoor onder toezicht van het Rijk komt, dan willen wij opnieuw met de inwoners en belanghebbenden overleggen. Overleg met (en met instemming van) de inwoners zijn voor ons hier sleutelbegrippen.

Voorzieningen
Op Nieuw- en Sint Joosland dienen voorzieningen te zijn zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan een servicebus.

BOA’s
Boa’s dienen vaker actief te zijn op Nieuw- en Sint Joosland.

Zelf suggesties of input? Woont u zelf in Nieuw- en Sint Joosland en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor Nieuw- en Sint Joosland is Ed de Graaf.

Ed de Graaf

Raadslid LPM