Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuw- en Sint Joosland

Tot 1966 was Nieuw- en Sint Joosland een zelfstandige gemeente. Nu telt het dorp zo’n 1200 inwoners. Het dorp heeft een basisschool en sportvoorzieningen.
Hiervan maken ook vele bewoners van de nieuwe wijk Mortiere gebruik.
Het dorp kenmerkt zich ook door de diverse culturele activiteiten, onder meer in het unieke kleinschalige theater De Wegwijzer.
Er heerst een eigen gemeenschapssfeer. Het dorpshuis ‘Durps’uus op d’n Oek’ wordt goed bezocht. Ook de Dorpsvereniging is een belangrijke verbindende factor.
Er staat, iets buiten de kern van het dorp, een verandering te wachten in verband met het gemeentelijke gebied, bedrijventerrein ‘De Trekdijk’.

VERSTERKING SAMENWERKING Door de Corona-pandemie zijn er afgelopen jaar minder activiteiten geweest dan gebruikelijk. De Dorpsvereniging heeft zich gelukkig goed staande gehouden. Ook is de deelname aan de participatie rond de Trekdijk actief voortgezet. Wij nemen de verminderde slagkracht in andere wijken en dorpen serieus. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. In Nieuw en Sint Joosland lijkt dit gelukkig mee te vallen. DE TREKDIJK De ontwikkelingen met betrekking tot dit belangrijke gebied hebben wij hierboven uitvoerig beschreven in ons verkiezingsprogramma. Dit gaat immers de gehele gemeente aan. Graag hadden wij in 2018 alles afgeboekt. Het heeft niet zo mogen zijn. Voor alles wat we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben , voelen wij ons (en zijn wij) ten volle verantwoordelijk, dus ook voor de komst van een bedrijventerrein aan de Trekdijk. Daar lopen wij niet voor weg. We hebben ons uiterste best gedaan. Wij begrijpen echter heel goed dat veel van onze inwoners in Nieuw- en Sint Joosland absoluut niet blij zijn met de komst van dit bedrijventerrein. Wellicht beslist de Raad van State ook nog anders. Maar wij hebben het in ieder geval niet tegen kunnen houden. Waar gaat het hier verder nu eigenlijk om? Toch zeker om het woon- en leefgenot? Dus, wat ons betreft, betekent de komst van een bedrijventerrein zeker niet dat de Nieuwlanders zwaar zullen moeten inboeten op hun woon- en leefgenot. In de kern komt het er op neer dat wij steeds opnieuw het zwaartepunt zulen blijven leggen bij het behoud van het woon- en leefgenot van onze inwoners in Nieuw- en Sint Joosland. En dat zullen we onverminderd blijven doen, zoveel mogelijk samen met hen. WIJKAGENT; BOA’S Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal moet waar nodig uit worden gebreid. DIFTAR Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hiermee door moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet in het nadeel van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft. BUURTBUS Sinds 2021 verbindt de Buurtbus op dinsdag en donderdag de noordelijke wijken met het oude Centrum. Wij willen dit mooie vrijwilligersproject graag uitbreiden naar Nieuw en Sint Joosland.

Zelf suggesties of input? Woont u zelf in Nieuw- en Sint Joosland en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor Nieuw- en Sint Joosland is Jos van der Boom.

Jos van den Boom

Raadslid LPM

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring