Zoek
Sluit dit zoekvak.

Mortiere

De bebouwing van de Mortiere is gestart omstreeks 2006 en bevindt zich nu in de afrondende fase.
Het is een nieuwe ruim opgezette woonwijk met uitstekende uitvalswegen.De ± 650 woningen zijn dus jong. Ook de ± 2100 bewoners zijn vergeleken met andere wijken jong; er wonen veel gezinnen met jonge kinderen en betrekkelijk weinig 65plussers. Huishoudens met een minimum inkomen zijn er nauwelijks.
Overeenkomstig het stedenbouwkundige concept zijn er geen voorzieningen.
Wij vragen ons af of dat laatste wel stand kan houden en komen op korte termijn naar u toe om daarover met u te overleggen.
De dichtstbijzijnde voorzieningen zijn immers pas te vinden in Dauwendaele of Zuid of in Nieuw- en Sint Joosland?.

VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK Door de Corona-pandemie is het wijkteam minder actief geweest. De laatste wijktafel werd op 15 maart jl. online gehouden. Wij nemen dat serieus. Wij zetten ons de komende jaren tot het uiterste in om de goede samenwerking en sfeer in de wijk te versterken. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. WIJKAGENT; BOA’s Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s komen. ROC-GEBOUW Dit gebouw draagt de gemeente over aan Zorgstroom om er een verpleeg- en verzorgingstehuis in te vestigen. De biljartclub en het Jongerencentrum 2ND BASE behouden wat ons betreft een plek in deze nieuwe opzet. OVERLAST N57 Afhankelijk van de windrichting hebben grote delen van de wijk te lijden onder geluidsoverlast van de N57. Wij willen een onderzoek naar de geluidseffecten als de maximale snelheid wordt verlaagd van 100 naar 80 km/u. DIFTAR Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hier mee door moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet ten nadele van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat nascheiding van het afval niet uitgesloten is.
Woont u zelf in de Mortiere en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Mortiere is Wim Steketee.

Wim Steketee

Raadslid LPM

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring