Mortiere

De Mortiere heeft weinig voorzieningen. Deze waren bij de start van de bouw ook niet bedoeld. Maar in de loop van de jaren is de opzet van de Mortiere veranderd. Er worden veel meer huizen gebouwd dan bij de start bekend was. Door het vertrek van Scalda de mogelijkheid het gebouw aan de Ravensteijnweg een multifunctioneel gebruik te geven. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil bevorderen dat dit gebouw een multifunctionele bestemming krijgt ten dienste van onze inwoners, onder andere voor voorzieningen voor Mortiere en mogelijk ook Dauwendaele. Die mogelijke voorzieningen willen wij dan wel afstemmen met de ondernemers van het nieuwe winkelcentrum Dauwendaele.

Voorzieningen
In Mortiere dienen voorzieningen te komen, zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan uitbreiding van de servicebus.

Tiny Houses
Vooral onder jongeren wordt het fenomeen ‘tiny houses’ steeds populairder. Wellicht is het ook mogelijk om een aantal van deze goedkope, complete, woonvoorzieningen in de Mortiere te situeren. Dat willen we graag onderzoeken. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dat de gemeente, in overleg met de wijkteams van Dauwendaele en de Mortiere, onderzoekt aan welke voorzieningen behoefte is. Het winkelcentrum Dauwendaele zou daarbij ook onderwerp van gesprek kunnen zijn Dus het onuitspreekbare, namelijk voorzieningen in de wijk Mortiere, is voor ons heel goed uitspreekbaar.

Hondenuitlaatgelegenheid
In overleg met inwoners worden maatregelen welke hondenoverlast tegengaan gerealiseerd.

Groen
De Mortiere is een jonge wijk. Er wordt nog steeds gebouwd. LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ziet hierin een uitgelezen kans om flink te investeren in groen. Bij voorkeur in overleg met inwoners. Die zouden wellicht ook een deel van het onderhoud kunnen verzorgen. Maar wel in goed overleg!

Toezicht
Ook in Mortiere worden meer Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) ingezet.

Overlast
In nauw overleg met het wijkteam en de exploitanten van ZEP c.q. Studio A58 garandeert de gemeente dat er geen overlast zal ontstaan als gevolg van evenementen en optredens die daar georganiseerd gaan worden. De gemeente beëindigt zo snel mogelijk de rol van het Consortium en neemt alle verantwoordelijkheden op zich en bouwt zo snel mogelijk de wijk af.

Woont u zelf in de Mortiere en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Mortiere is Wim Steketee.

Wim Steketee

Raadslid LPM