Middelburg Zuid

Deze bruisende stadswijk herbergt veel belangrijke voorzieningen, zoals de speeltuin en de kinderboerderij. De brede school en het winkelcentrum zijn het kloppend hart van deze prachtige wijk.

Winkelcentrum
Het kloppend hart van de wijk is het winkelcentrum met de brede school en het Meiveld voor ontspanning en culturele activiteiten. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dan ook dat minimaal ingezet moet worden op het op peilhouden van de voorzieningen en dat er aandacht moet zijn voor de infrastructuur van en naar het winkelcentrum. Bankautomaten moeten er zijn!

Jongerencentrum
In Middelburg-Zuid moet een jongerencentrum komen.

Het Meiveld
Het Meiveld willen wij, gekwalificeerd als wijk overstijgend park, de nodige aandacht geven voor wat betreft onderhoud en uitstraling. De Speeltuin en de Kinderboerderij moeten behouden blijven. Ook zouden wij graag het Southpark-Festival of een dergelijk festival terug zien keren en daar hebben we wel wat voor over.

Infrastructuur
Beter onderhoud wegen, straten, trottoirs en openbaar groen.

Parkeren
Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij het winkelcentrum/Het Palet. Aanpakken van de nog steeds aanwezige parkeeroverlast in Veldzigt door de gemeente in overleg met inwoners.

Toezicht
Meer Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in de wijk, jongerenoverlast beperken. Handhaving openbare orde en veiligheid, in het bijzonder t.a.v. dealen en drugs.

Klachtenafhandeling
Klachtenafhandeling door de gemeente moet worden verbeterd en serieus genomen. Betere bestrijding van geluidsoverlast.

Nieuwbouw
Wij willen grote terughoudendheid met het bebouwen van Essenvelt. Er wordt het liefst alleen met instemming van Vlissingen gebouwd, de uitbreiding van Essenvelt als groene long langs de Reyersweg met deze laatste als ontsluitingsweg hoeft van ons al helemaal niet en is bovendien fors verliesgevend. Zet er maar mooi openbaar groen neer.

Voorzieningen
In Middelburg-Zuid dienen voorzieningen te zijn of te blijven, zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan uitbreiding van de servicebus.

Zelf suggesties of input voor de wijk? Woont u zelf in Middelburg Zuid en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Middelburg Zuid is Vera Barentsen.

Vera Barentsen

Raadslid LPM