Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Middelburg Zuid

Middelburg Zuid is met zo’n 7100 inwoners één van onze grootste wijken. Het is een bundeling van Magistraatwijk, Erasmuswijk, Reijershove, Veldzicht en (binnenkort)Essenvelt.
De wijk telt ± 3800 woningen. Er wonen relatief weinig jongeren. De bewoners verhuizen niet snel. De wijk heeft veel voorzieningen.
In het centrum van de wijk ligt het moderne winkelcentrum Parkstate met daar tegenover het goedlopende wijkcentrum Het Palet.
Er zijn meerdere basisscholen waaronder een brede school in Het Palet.
Achter het winkelcentrum ligt het Meiveld, een heerlijk groot park waarin zich kinderboerderij De Klepperhoeve, Speeltuin Meiveld en diverse vrij toegankelijke sportveldjes bevinden. Deze mogen van ons echt niet weg en daar hebben we heus wel wat voor over!

HET PALET Wij steunen de vele activiteiten in Het Palet, zoals de Open Club Magistraatwijk voor 50+ers en Resto van Harte. GELDAUTOMAAT De Geldmaat in het winkelcentrum moet blijven. Voor vele ouderen onder ons is en blijft het noodzakelijk om te kunnen betalen met contant geld. Deze basisvoorziening wordt onderschat door velen die wèl uit de voeten kunnen met smartphone en laptop. PARKEERPROBLEMEN Middelburg Zuid kent heel wat parkeerproblemen. Bij het winkelcentrum zijn te weinig parkeerplaatsen. Hier moet worden uitgebreid. In de wijk zijn veel parkeerplaatsen te krap voor de hedendaagse auto’s. Deze moeten verbreed worden zonder het aantal te verminderen. Daar willen we aan gaan werken. VEILIGE FIETSTUNNELS Wij waken voor goed onderhoud van de fietstunnels, ook en juist van de verlichting. Dan blijven ze veilig, dat leert de ervaring. Dat kan samengaan met een mooi creatief project. Zo is de tunnel tussen Dauwendaele en Middelburg Zuid in juni 2021 dankzij ons LPM-initiatief door jongeren opgefrist met mooi graffiti spuitwerk. Dat kan ook in andere tunnels en daar willen wij ons ook graag sterk voor gaan maken. BUURTBUS Sinds februari 2021 rijdt op dinsdag en donderdag de buurtbus. Deze verbindt de noordelijke wijken (Griffioen, Klarenbeek, Veerse Poort en Nieuw Middelburg) met het Centrum. Wij willen dit mooie vrijwilligers-project graag uitbreiden naar Middelburg Zuid. VOORRANG VOOR WONINGVERKOOP AAN WIJKBEWONERS Uit de statistieken blijkt dat ook inwoners van Middelburg Zuid graag in hun buurt blijven. De LPM bepleit daarom dat wijkbewoners verplicht voorrang krijgen bij verkoop van woningen (bijv. door Woongoed). Door deze ‘Kernbinding’ blijft u in uw vertrouwde buurt met uw vrienden, uw supermarkt, bakker etc. en uw kinderen op dezelfde school. VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK Door de Corona-pandemie is het wijkteam minder actief geweest. De laatste wijktafel van 27 september jl. moest zelfs geschrapt worden. Wij nemen dat serieus. Wij zetten ons de komende jaren tot het uiterste in om de goede samenwerking en sfeer in de wijk te versterken. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. Middelburg Zuid heeft een eigen VerkeersWerkgroep van vrijwilligers. Wij nemen elk signaal van deze groep serieus, ook als het gaat om het onderhoud van wegen en paden of over de genoemde parkeerproblemen. WIJKAGENT; BOA’s Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s komen. ARBEIDSMIGRANTEN; ZELFBEWONINGSPLICHT Wij ontvangen regelmatig klachten over woningen die volgestouwd zijn met arbeidsmigranten. Deze hebben geen enkele binding met de wijk, veroorzaken alleen maar overlast en nemen veel parkeerruimte in beslag. Dat tast het woon- en leefklimaat van de wijk aan en is niet goed voor deze (hardwerkende) mensen zelf. Wij bepleiten afschaffing van deze situatie door een zelfbewoningsplicht als voorwaarde te stellen bij verkoop. Samen met de al genoemde ‘kernbinding’ is dit een goed middel om het leefmilieu in de wijk te verbeteren. De gemeente moet de huisvesting van arbeidsmigranten serieus nemen en de problemen niet afwentelen op deze wijk. DIFTAR Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hier mee door moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden, en niet ten nadele van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft.

Zelf suggesties of input voor de wijk? Woont u zelf in Middelburg Zuid en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Middelburg Zuid is Vera Barentsen.

Vera Barentsen

Raadslid LPM

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring