Klarenbeek / Veerse Poort

Klarenbeek is een wijk die in jaren zeventig is ontstaan als een van de eerste uitbreidingswijken aan de noordkant van Middelburg. De wijk kenmerkt zich vooral door kwartieren, bestaande uit koopwoningen. Er zijn ook verschillende voorzieningen zoals scholen en winkels. De Veerse Poort is begin 2000 gebouwd naar een ontwerp van Herman Hertzberger. Het bestaat voor een groot deel uit hoven, met veel open ruimte. De de laatste fase (V) is in ontwikkeling.

Toezicht
Drugsoverlast bijv. bij de Fazantenhof dient te worden aangepakt. Ook meer Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in de wijk. Sportpark Nassaulaan / Sportlaan (Veerse Poort V) “wordt zo min mogelijk bebouwd maar behoudt zoveel bovenwijkse functie als dat maar kan bijvoorbeeld door de sporthal op te knappen en in te zetten voor denksporten.” Tsja: dat stond in ons vorige verkiezingsprogramma. Inmiddels is de grond (Veerse Poort V) verkocht aan een projectontwikkelaar die daar veel te veel woningen wil gaan bouwen. Wij wilden en willen dat niet. Hier wordt immers een bovenwijkse voorziening opgeofferd. Wij steunen actief alle initiatieven van omwonenden om daar zo weinig mogelijk bebouwing te realiseren. Wij willen samen met omwonenden overleg daartoe met bureau Herzberger ( de supervisor) en de projectontwikkelaar.

Toekomst Wijk
Aan de wijktafel wordt een demografische prognose van Klarenbeek voorgelegd, met inbegrip van de door het bestuur gewenste bevolkingsontwikkelingen.

Park
Wij willen, wat er resteert van de groene long Sprencklaan/ President Rooseveltlaan behouden en er een park van maken door middel van volledige Burgerparticipatie. Op groenbeheer wordt niet verder bezuinigd, daar al helemaal niet.

Route Naar De Binnenstad
Een blijvend goede en veilige route naar de binnenstad voor vooral fietsers en voetgangers, maar vooral ook voor minder valide weggebruikers.

Nieuwe En Lopende Projecten
Alle lopende en nieuwe projecten worden naar behoefte van het wijkteam opnieuw besproken en waar mogelijk aangepast. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG gaat dat overleg zo spoedig mogelijk opstarten.

Overkapping Winkelcentrum
Het winkelcentrum Veerse Poort moet worden voorzien van een deugdelijke overkapping. De huidige situatie veroorzaakt overlast.

Buurtoverlast
Buurtoverlast bij het jeugdhonk bij de Fazantenhof moet worden aangepakt.

Voorzieningen
In Klarenbeek/Veerse Poort dienen voorzieningen te zijn of te blijven, zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan uitbreiding van de servicebus.

BOA’s
Boa’s dienen vaker actief te zijn in Klarenbeek/Veerse Poort.

Zelf suggesties of input voor de wijk? Woont u zelf in Klarenbeek / Veersepoort en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Klarenbeek / Veersepoort is Bram de Buck.

Bram de Buck

Fractievoorzitter LPM