Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klarenbeek / Veerse Poort

Klarenbeek is een wijk uit de jaren 70 met ± 3400 inwoners in ± 1800 huishoudens.
De wijk Veerse Poort is onder ‘moderne’ architektuur gerealiseerd vanaf 2000 tot ± 2010. Ze telt ± 1930 inwoners in ± 910 huishoudens.
Binnenkort wordt gestart met de nieuwbouw van de buurt Veerse Poort V.
Beide wijken tellen samen zo’n 5300 inwoners, 2700 huishoudens.
In beide wijken wonen relatief veel 65-plussers. De wijken kenmerken zich voorts door hun groene karakter. Het merendeel van de woningen betreft koopwoningen.
De twee wijken zijn samengevoegd in één wijkteam.

VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK Door de Corona-pandemie zijn er het afgelopen jaar minder activiteiten geweest dan gebruikelijk. Toch slaagde het wijkteam er in om twee wijktafels te organiseren, in maart online, in september fysiek. Ook werd de website actief beheerd en werden er visies ingebracht bij de gemeente, onder meer met betrekking tot de skatebaan. Wij nemen de signalen van verminderde slagkracht in de wijken zeer serieus. Wij zullen ons tot het uiterste inzetten om de wijken verder te versterken. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. GELUIDSOVERLAST N57 Het is niet logisch dat de maximaal toegestane snelheid op de N57 vanaf Goedereede tot de bebouwde kom van Middelburg begrensd is tot 80 km/u terwijl dit maximum op het gedeelte vlak langs de Middelburgse woonwijken 100 km/u bedraagt. Mede door het ontbreken van adequate geluidswallen veroorzaakt deze weg (vooral bij oostenwind) forse geluidsoverlast in Klarenbeek en De Veerse Poort. Wij willen een onderzoek naar de mate waarin verlaging van deze limiet tot 80 km/u de geluidshinder in onze wijken vermindert. Vervolgens treden we in overleg met de wegbeheerder. SKATEBAAN; SPEELPLAATS VOOR KINDEREN ONDER 12 JAAR Met onze steun heeft de gemeenteraad in 2021 besloten om in participatie met alle betrokkenen een nieuwe skatebaan op te zetten op een andere locatie dan aan de Grote Sternstraat. De daar gelegen baan wordt in verband met onaanvaardbare geluidsoverlast gesloopt. Op een nieuwe locatie zal in de wijk een kleine speelvoorziening op worden getrokken voor kinderen tot 12 jaar. GELDAUTOMATEN De geldautomaten in de twee winkelcentra moeten blijven. Voor vele ouderen onder ons is en blijft het noodzakelijk om te kunnen betalen met contant geld. Het belang van deze basisvoorziening wordt onderschat door velen die wel uit de voeten kunnen met een smartphone of laptop. HOUTSTOOK In ons verkiezingsprogramma besteden we extra aandacht aan de problemen van de houtstook. De meeste klachten hierover ontvangen wij helaas uit deze wijk. Wij gaan er van uit dat niemand bewust zijn astmatische buren of de omringende woningen geur- en gezondheidsschade toe wil brengen. Daarom zetten wij allereerst in op het vergroten van de bewustwording. Voor huishoudens waar de hele verwarming is gebaseerd op houtstook denken wij aan het Utrechtse model door een financiële tegemoetkoming te verstrekken om deze te kunnen beëindigen. WIJKAGENT; BOA’S Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s komen (mits noodzakelijk i.v.m. het openbaar belang en juridisch goed onderbouwd). DIFTAR Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hiermee door moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet in het nadeel van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft.

Zelf suggesties of input voor de wijk? Woont u zelf in Klarenbeek / Veersepoort en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Klarenbeek / Veersepoort is Wim Steketee.

Wim Steketee

Raadslid LPM

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring