Zoek
Sluit dit zoekvak.

De Griffioen

Wijk De Griffioen telt zo’n 3050 inwoners met ±1500 huishoudens. De wijk is na WO II gebouwd en wordt wel de groenste van Middelburg genoemd. Er wonen relatief veel 65-plussers (30%).
In de wijk bevindt zich een klein winkelcentrum. Opvang en onderwijs vanaf 0 tot 12 jaar wordt aangeboden door het Kindcentrum Aventurijn.
Bewonersactiviteiten worden veelal verzorgd door Stichting Griffioen “De Wijk”. Deze draagt ook zorg voor het wijkcentrum dat sedert 2014 gehuisvest is in het nieuwe pand van Zorgstroom.
De stichting heeft vele activiteiten georganiseerd, zoals Koningsdag, Straatspeeldag, Lampionnen-optocht, Vrolijke Griffioen-dag, Muziek-en dansavonden, wijkvoetbaltoernooien, disco-avonden, EK en WK op groot scherm, Griffioenloop etc.
In 2021 werd Sint-Nicolaas ingehaald.

VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK Door de Corona-pandemie zijn er het afgelopen jaar veel minder activiteiten geweest dan gebruikelijk. De wijktafel van 30 november jl. werd afgelast. Wij nemen dat serieus. Wij zullen ons de komende jaren tot het uiterste inzetten om de goede samenwerking in de wijk te versterken. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. WIJKAGENT; BOA’s Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s komen. HOUTSTOOK In ons verkiezingsprogramma besteden we extra aandacht aan de problemen van houtstook. Ook uit uw wijk ontvangen wij daarover klachten. Wij gaan er van uit dat niemand bewust zijn astmatische buren of de omringende woningen geur- en gezondheidsschade toe wil brengen. Daarom zetten wij allereerst in op het vergroten van de bewustwording. Voor huishoudens waar de hele verwarming is gebaseerd op houtstook denken wij aan het Utrechtse model door een financiële tegemoetkoming te verstrekken om deze te kunnen beëindigen. DIFTAR Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hier mee door moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet in het nadeel van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft. Wat wij tenslotte met Cleene Hooge voornemens zijn kunt u lezen bij Wonen en woonomgeving. En ja, Speelhof Hoogerzael moet en zal natuurlijk blijven, daar gaan wij voor.

Zelf suggesties of input voor de wijk? Woont u zelf in de Griffioen en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Griffioen is Vera Barentsen.

Vera Barentsen

Raadslid LPM

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring