De Griffioen

De volgende belangrijke punten hebben wij opgesteld in samenwerking met de inwoners van de Griffioen.

Uitvoeringsprogramma
De Griffioen heeft met een jaarlijks uitvoeringsplan invulling gegeven aan de vastgestelde wijkvisie. Het is wat ons betreft van het grootste belang dat het wijkteam daarin alle medewerking krijgt. Vanuit de visie die de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG heeft op zeggenschap voor de wijken. Wij willen zoals het wijkteam dat heeft aangegeven, een eigen wijkaccommodatie voor de Griffioen.

Wandelpaden
Naast het pad langs de Domburgse Watergang moet er een structuur met echte doorgaande wandelpaden komen.

Beweegpas
De gemeente faciliteert de verdere realisatie van (nog meer) Stichting Middelburg beweegt.

Cleene Hooge
Molensteen rond de nek van de Griffioen zijn de gronden van de gemeente in het gebied Cleene Hooge. Aangekocht door de gemeente om projectontwikkelaars daar buiten de deur te houden, overweegt de gemeente nu nota bene zelf bebouwing aldaar! Bureau Magrid voert momenteel een onderzoek uit naar de mogelijkheden op Cleene Hooge en Poppenroede. De resultaten van dat onderzoek wachten wij af. Daarna wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG in overleg met wijkbewoners en de betrokken stichting om te komen tot een blijvende en goede oplossing, waarbij wat ons betreft Cleene Hooge onbebouwd blijft en uitsluitend minimaal op Poppenroede wordt gebouwd. We weten dat dat veel geld kost maar er is al een voorziening voor gevormd dus dat moet dan maar. Worden deze financiële consequenties (al dan niet in samenhang met de Trekdijk) zodanig ernstig dat Middelburg daardoor onder toezicht van het Rijk komt, dan willen wij opnieuw met de wijkbewoners en de betrokken stichting overleggen.

Busvervoer
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil het liefst een servicebus dwars door De Griffioen. Of als dat niet mogelijk is minimaal een regulier openbaar vervoer (weer) dwars door de wijk.

Voorzieningen
In De Griffioen dienen voorzieningen te zijn of te blijven, zoals een pinautomaat.

Toezicht
Boa’s dienen vaker actief te zijn in De Griffioen.

Zelf suggesties of input voor de wijk? Woont u zelf in de Griffioen en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Griffioen is Ed de Graaf.

Ed de Graaf

Raadslid LPM