Dauwendaele

Dauwendaele, misschien wel het meest groene stadsdeel van Middelburg. Deze bruisende wijk herbergt veel van onze scholen en sportverenigingen. Dauwendaele verdient meer aandacht en dat wilt Lokale Partij Middelburg geven! Onze punten voor de wijk zijn:

Identiteit
Dauwendaele heeft een eigen identiteit en die moet worden behouden.

Winkelcentrum
Allereerst wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG een aantrekkelijk en eigentijds winkelcentrum. Met voldoende horeca-en parkeervoorzieningen. De bankautomaat moet blijven. Boven de winkels is het bouwen van appartementen een verbetering van het middelpunt van de wijk. Toch nog maar eens bezien of dat niet kan.

Basisonderwijs
De basisscholen in de wijk zullen in de toekomst moeten toegroeien naar het inmiddels vertrouwde recept van een brede school. Het liefst in de omgeving van het winkelcentrum en Hof Mondriaan.

Woondifferentiatie
Meer verschillende woningtypes in de wijk, zowel in de koop-als huursector. Overleg met Woongoed om te komen tot meer eigen huizen en/of appartementen. Nu is er bv geen koopappartement in Dauwendaele te vinden. Voor inwoners van Dauwendaele die in de wijk willen blijven wonen is dat een gemis.

Toezicht
Meer Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) in de wijk, jongerenoverlast beperken. Handhaving verbeteren van openbare orde en veiligheid, in het bijzonder t.a.v. dealen en drugs.

Speelvoorzieningen
Behoud en verbeteren van de aanwezige speelvoorzieningen.

Verkeer
Verbetering van fiets- en autoroutes van, naar en door Dauwendaele.

Groen En Straten
Voor een goede uitstraling moet het onderhoud aan straten en trottoirs sterk worden verbeterd. En achterstallig onderhoud worden ingehaald. Verbetering van het groenonderhoud en meer aandacht voor onkruidbestrijding. Verder uitbouwen en promoten van de groenblauwe wandelroute.

Samenhang
Meer aandacht voor sociale minima. Meer aandacht voor elkaar en de saamhorigheid vergroten, mede door grotere steun aan het wijkteam en de wijkvereniging, dat laatste ook financieel. Alle initiatieven welke bijdragen aan het voorafgaande intensief steunen en zo uiteindelijk ook het tot de beste wijk van Middelburg te maken.. De Edelstenenbuurt in dit alles helemaal meenemen! Meer duidelijkheid over wijkinterventieteam.

Woont u zelf in Dauwendaele en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Dauwendaele is Wim Steketee.

Wim Steketee

Raadslid LPM