Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dauwendaele

Dauwendaele is één van de grootste wijken met meer dan 6200 inwoners en zowat 3000 huishoudens. Het NS-station en de busstations liggen tegen de rand van de wijk. De oude binnenstad is slechts gescheiden van de wijk door Het Kanaal door Walcheren. De locatie van de wijk is daarom uitmuntend.
De wijk heeft veel voorzieningen, waaronder een groot winkelcentrum, een medisch centrum en twee basisscholen. Ook zijn er veel sportvoorzieningen.
De wijk is samengesteld uit een mix van eengezinswoningen, koop en huur, alsook diverse seniorencomplexen en verzorgingstehuizen.

VELE VRIJWILLIGERSPROJECTEN In de wijk draaien enkele prachtige vrijwilligersprojecten, zoals CitySeeds, het Pennywafelhuis, Repair Café en Middelburg Beweegt. De nieuwe speelplek in het hart van de Edelstenenbuurt is een succes geworden. De gemeente heeft een aantal jaren met succes het project ‘De Vitale Revolutie’ begeleid. Ook het wijkteam heeft in samenwerking met de gemeente veel goed werk verricht. VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK De LPM steunt al deze mooie initiatieven waar mogelijk maar is ook bezorgd. Door de Corona-pandemie is het wijkteam minder actief geweest en moest de laatste wijktafel zelfs geschrapt worden. Wij nemen dat serieus. Wij zetten ons de komende jaren tot het uiterste in om de goede samenwerking en de sfeer in de wijk te versterken. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. WIJKAGENT; BOA’s Helaas moet gezegd worden dat in Dauwendaele regelmatig terecht wordt geklaagd i.v.m. overlast, of nog erger… Wij zijn bezorgd, want het gaat over gedrag dat we niet kunnen dulden. Het woon- en leefgenot moeten we met z’n allen bewaken. Wij bepleiten de actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s komen. Dus meer handhaving maar ook zoeken naar permanente en structurele oplossingen tegen overlast WINKELCENTRUM Wij steunen de plannen om in het winkelcentrum een tweede supermarkt te vestigen en de vloer in de passage volledig te vernieuwen. Eindelijk wordt er dus wat gedaan. Dit was maar net op tijd om grote verloedering van deze belangrijke voorziening te voorkomen! We zetten er op in om alles zsm te realiseren. PARKEERPROBLEMEN Dauwendaele kent heel wat parkeerproblemen. Bij het winkelcentrum zijn te weinig parkeerplaatsen. Hier moet worden uitgebreid. In de wijk zijn bovendien veel parkeerplaatsen te krap voor de hedendaagse auto’s. Deze moeten worden verbreed zonder het aantal te verminderen. Daar willen we aan gaan werken. Niet eenvoudig wellicht maar het moet wel. GELDAUTOMAAT De Geldmaat in het winkelcentrum moet blijven. Voor vele ouderen onder ons is en blijft het noodzakelijk om te kunnen betalen met contant geld. Deze basisvoorziening wordt onderschat door velen die wèl uit de voeten kunnen met een smartphone en een laptop. BUURTBUS Sinds februari 2021 rijdt op dinsdag en donderdag de Buurtbus. Deze verbindt de noordelijke wijken (Griffioen, Klarenbeek, Veerse Poort en Nieuw Middelburg) met het Centrum. Wij willen dit mooie vrijwilligers-project graag uitbreiden naar Dauwendaele. VOORRANG VOOR WONINGVERKOOP AAN WIJKBEWONERS Wij bepleiten dat wijkbewoners van Dauwendaele verplicht voorrang krijgen bij verkoop van woningen (bijv. door Woongoed). Door deze‘Kernbinding’ blijft u in uw vertrouwde buurt met uw vrienden, uw supermarkt, bakker etc. en uw kinderen op dezelfde school. ARBEIDSMIGRANTEN; ZELFBEWONINGSPLICHT Wij ontvangen regelmatig klachten over woningen die volgestouwd zijn met arbeidsmigranten, ook in Dauwendaele. Deze hebben geen enkele binding met de wijk, veroorzaken alleen maar overlast en nemen veel parkeerruimte in beslag. Dat tast het woon- en leefklimaat van de wijk aan en is niet goed voor deze (hardwerkende) mensen zelf. Wij bepleiten deze ongewenste situatie te beëindigen door een zelfbewoningsplicht als voorwaarde te stellen bij verkoop. Samen met de al genoemde ‘kernbinding’ is dit een goed middel om het leefmilieu in de wijk te verbeteren. De gemeente moet de huisvesting van arbeidsmigranten serieus nemen en de problemen niet afwentelen op de wijken. VEILIGE FIETSTUNNELS Wij waken voor beter onderhoud van de fietstunnels, ook en juist van de verlichting. Dan blijven ze veilig, dat leert de ervaring. Dat kan samen gaan met een mooi creatief project. Zo is de tunnel tussen Dauwendaele en Middelburg Zuid in juni 2021 dankzij ons LPM-initiatief door jongeren opgefrist met mooi graffiti spuitwerk. Dat kan overal. DIFTAR Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hiermee door moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden, en niet ten nadele van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft.

Woont u zelf in Dauwendaele en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor de wijk Dauwendaele is Jos van den Boom.

Jos van den Boom

Raadslid LPM

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring