Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Centrum Middelburg

Middelburg zonder binnenstad is als een woordenboek zonder woorden! De binnenstad is de kurk waarop Middelburg drijft. Dus: beheer, behoud en versterking van onze prachtige binnenstad met zijn vele monumenten en evenementen is een absolute noodzaak waar wij allemaal baat bij hebben, bezoekers, inwoners, ondernemers enz. enz. Hoe denken wij dat te gaan doen?

Wij zijn supertrots op onze prachtige binnenstad met maar liefst ruim 1100 rijksmonumenten.
Deze moet de volle aandacht behouden van ons bestuur.

De wethouders-portefeuille ‘Binnenstad’ moet daarom blijven.
Het verduurzamen van monumentale panden is kostbaar, complex maar ook noodzakelijk. Wij ondersteunen de inzet van de gemeente om dit te faciliteren door inbreng van deskundigheid maar wij willen deze inzet ook vergroten, enerzijds door beter toe te zien op een onderhoudsplicht, anderzijds door bij noodzakelijk onderhoud te helpen.

Het beleid om ruimere terrassen toe te staan heeft het centrum gezelliger gemaakt; dit dient te worden voortgezet.
Continu moeten we scherp waken tegen verrommeling, minder leefbaarheid en overlast.
Daarom zijn wij voorstander van:
– Meer openbare toiletten;
– Betere toegankelijkheid voor scootmobiel, rolstoel en rollator;
– Invoering van parkeerplaatsen voor vergunninghouders, b.v. in zijstraten;
– Meer handhaving op het gebied van verkeer (zoals de Kaaienroute!), groen en het cafébezoek;
– Meer financiële middelen voor groen, meer schoonmaak (ook op zondag!) en meer veiligheid (camera-toezicht, uitbreiding fte’s BOA’s)
– Samenwerking met de ondernemers in de binnenstad.
– Invoering van een zelfbewoningsplicht, in ieder geval in de Binnenstad, maar liever nog in heel Middelburg.
– Houtstook beperken zoals beschreven in de paragraaf milieu; ook uit de binnenstad ontvangen wij geregeld klachten;
– Actiever toezien op herstel van slechte bestrating.
– Plaatsing van voldoende geldautomaten, dit ook in veilige binnenruimtes.

Het concept van het de afgelopen jaren doorgevoerde verkeersconcept met de naam ‘shared space’ werkt onvoldoende op doorgaande wegen zoals de Kaaienroute. De kwetsbare voetgangers en fietsers zijn hiervan de dupe. Het is haast niet te doen, en dan nog blijft het gevaarlijk om met rollator of kinderwagen over te steken.
Wij pleiten voor het strategisch aanleggen van zebrapaden en/of verkeersremmers.

Ook is de doorgang voor fietsers niet consequent goed geregeld, zoals bijv. in de Koestraat. Dat moet beter. Wij benadrukken al vele jaren het belang voor fietsers van veilige routes. Dat geldt niet alleen voor de binnenstad maar ook voor de wijken en kernen. Dat belang is alleen maar toegenomen nu kwetsbare ouderen dankzij de elektrische fiets steeds meer en langer gebruik blijven maken van dit mooie milieuvriendelijk vervoersmiddel!

Bovendien, zodra de corona-maatregelen het mogelijk maken willen wij dat het fietsparkeren bij beugels in de winkelstraten weer toe wordt gestaan. Ook dat is extra van belang voor ouderen die hun inkopen niet zo lang kunnen tillen en de fiets ook vaak gebruiken als hulpmiddel bij het lopen. (Zie ook paragraaf Economie)

Het parkeerverwijssysteem is niet goed ingesteld op de route naar het terrein op Ramsburg, terwijl dit van groot belang is voor de ontlasting van het centrum. Dat willen wij ook beter.

Parkeergarages (Geere bijv.) moeten in de toekomst beter worden onderhouden. Zij zijn een visitekaartje van onze gemeente. Wij willen dit vlot aanpakken om meer lekkages en vervuiling te voorkomen.

Tenslotte willen wij ook een onderzoek naar vermindering van de parkeerdruk in de Binnenstad met mogelijke oplossingen daarvoor.

Woont u zelf in het centrum en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor het centrum is Jesse Aarnoutse.

Jesse Aarnoutse

Fractievoorzitter LPM

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring