Arnemuiden

Arnemuiden, misschien wel bekender dan Middelburg in Nederland. De volgende belangrijke punten hebben wij opgesteld in samenwerking met de inwoners van Arnemuiden.

Erfgoed

Bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG staat behoud van het cultureel en cultuurhistorisch erfgoed van Smalstad Arnemuiden voorop.

Het Julianabad

Het Julianabad gaat open en de gemeente steunt de inmiddels opgerichte stichting actief door een structurele financiële bijdrage. Daarnaast wordt de stichting actief ambtelijk ondersteund in het verwerven van subsidies voor nieuwe investeringen voor het energie neutraal maken van het bad en het plaatsen van voorzieningen. Alles om het zwembad als ontmoetingsplaats voor iedereen in ere te herstellen.

Infrastructuur

Het onderhoud van de wegen, de trottoirs en het openbaar groen moet beter. Met het dorpsteam kunnen concrete voorstellen worden gedaan voor betere wandelmogelijkheden. Aan de Doelenweg kan het fietspad aan beide zijden voorzien worden van lage struiken.

Rondweg en verkeer

Het toenemende verkeer op de hoofdontsluiting krijgt door landbouwverkeer en nieuwbouw over het spoor en het toenemende verkeer naar campings en nieuwbouw aan het Veerse meer te veel zwaar verkeer te verwerken. Dit verkeer pal langs woningen geeft overlast en onveiligheid en luchtvervuiling. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dat er in overleg met de inwoners op termijn een rondweg moet komen om deze problemen op te lossen. Verder moeten onveilige verkeerssituaties, zoals bij de oversteekplaats bij de Oleanderhof en de oversteek van de Cittersweg ter hoogte van de begraafplaats, acuut in beeld worden gebracht en in overleg met de dorpstafel oplossingen worden gerealiseerd.

Landbouwverkeer

In overleg met betrokkenen komen er in ieder geval maatregelen welke de overlast van het landbouwverkeer permanent wegneemt.

Voorzieningen

In Arnemuiden dienen voorzieningen te zijn of te blijven, zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan een servicebus.

BOA’s

Boa’s dienen vaker actief te zijn in Arnemuiden.

Zelf suggesties of input? Woont u zelf in Arnemuiden en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor Arnemuiden is Bram de Buck.

Start typing and press Enter to search