Zoek
Sluit dit zoekvak.

Arnemuiden

Arnemuiden is niet een dorp maar (sedert 1574) een STAD.
Willem van Oranje zelf heeft dit recht verleend.
Ook mag gezegd worden dat voor vele Nederlanders en Belgen de naam Arnemuiden bekender in de oren klinkt dan Middelburg.
Met zo’n 5400 inwoners telt het meer dan 10% van de ingezetenen van de gemeente.
Het voorzieningenniveau is (relatief) zeer goed te noemen.
Arnemuiden is terecht trots op haar geschiedenis, zoals te zien in het mooie Museum en de Historische Scheepswerf C.A. Meerman.
Onder Arnemuiden valt ook het prachtige dorp Kleverskerke en daarnaast de zogeheten Buitengebieden. Dat er goed wordt samengewerkt blijkt wel uit de afspraak dat de BGA de financiële transacties voor de dorpsvereniging verricht.

VERSTERKING SAMENWERKING
Door de Corona-pandemie zijn er afgelopen jaar minder activiteiten geweest dan gebruikelijk. Zo heeft de goed georganiseerde Bewonersgroep Arnemuiden de voor 13 oktober jl. geplande Bewonersavond af moeten gelasten. Toch mag gezegd worden dat de BGA bewonderenswaardig actief is gebleven ondanks de vele beperkingen.
Zo stelde de BGA met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen november al een complete lijst op met vele onderwerpen die van belang zijn voor Arnemuiden.
De LPM maakt dankbaar gebruik van deze deskundige inbreng!
Ook de geslaagde inzet van de Stichting Behoud Julianabad is een belangrijk teken dat Arnemuiden ondanks de coronapandemie veerkrachtig is gebleven en in staat om op te komen voor de eigen stad. Wij willen het Julianabad blijvend ondersteunen.
Wij nemen de signalen van verminderde slagkracht in de andere wijken, kernen en dorpen serieus. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. In Arnemuiden lijkt dit gelukkig reuze mee te vallen. We kunnen hier juist van leren!

GELDAUTOMATEN
De geldautomaten moeten blijven. Voor vele ouderen onder ons is en blijft het noodzakelijk om te kunnen betalen met contant geld. Het belang van deze basisvoorziening wordt onderschat door velen die wel uit de voeten kunnen met een smartphone, ipad of laptop.

HOUTSTOOK
In ons verkiezingsprogramma besteden we extra aandacht aan de problemen van de houtstook. Ook uit Arnemuiden hebben wij klachten ontvangen hierover. Niet veel, maar toch. Wij gaan er van uit dat niemand bewust zijn astmatische buren of de omringende woningen geur- en gezondheidsschade toe wil brengen. Daarom zetten wij in op het vergroten van de bewustwording. Voor de huishoudens waar de hele verwarming is gebaseerd op houtstook denken wij aan het Utrechtse model door een financiële tegemoetkoming te verstrekken om deze te kunnen beëindigen.

WIJKAGENT; BOA’S
Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s komen.
In dit verband erkennen wij de jeugdproblematiek rond Oud en Nieuw. Dat kan echt niet door de beugel. Het zal anders moeten. Wij willen daar een tweeledige benadering voor kiezen. In de eerste plaats zal er met deze jongeren indringend gesproken moeten worden, waarbij jeugdwerkers naar onze mening een belangrijke rol kunnen spelen. In de tweede plaats een krachtig lik- op stukbeleid, waarbij bijvoorbeeld alle maar dan ook alle kosten direct worden verhaald.

DIFTAR
Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hiermee door moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet in het nadeel van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft.

DE OUDE STAD
Waar mogelijk willen wij de karakteristieken van de oude stad benadrukken. Dat is wellicht mogelijk in de Langstraat en bij de walbebouwing.

BUURTBUS
Sedert 2021 verbindt de Buurtbus op dinsdag en donderdag de noordelijke wijken van Middelburg met het oude Centrum. Wij willen dit mooie vrijwilligersproject graag uitbreiden naar Arnemuiden.

WATERPARK VEERSE MEER
Wij realiseren ons dat dit project van groot belang is voor Arnemuiden. Daarom is hieraan een aparte paragraaf gewijd in ons verkiezingsprogramma.

VERKEERSONTSLUITING
Ook dit onderwerp ligt ons zeer na aan het hart. Wij leggen de nadruk op het woon- en leefgenot van de inwoners van Arnemuiden voor de langere termijn.
Stap voor stap worden oplossingen verder uitgewerkt, maar we zijn er nog niet.
Voor de vaststelling van een definitieve oplossing kennen wij grote waarde toe aan de opvattingen van de bewoners zelf en aan die van de BGA (Bewoners Groep Arnemuiden).

Zelf suggesties of input? Woont u zelf in Arnemuiden en heeft u suggesties of ideeën die u graag aan ons wilt laten weten? We gaan graag met u in gesprek! Het vaste aanspreekpunt voor Arnemuiden is Jesse Aarnoutse.

Jesse Aarnoutse

Fractievoorzitter LPM

Vera Barentsen

Raadslid LPM | Nummer 4

Mijn naam is Vera Barentsen – Heijgelaar. Nummer 4 op de verkiezingslijst van de LPM. Ik ben getrouwd. Geboren en getogen Middelburgse. Al sinds 2010 zit ik in de politiek, maar sinds 8 jaar bij de Lokale Partij Middelburg. Eerst als fractieassistente en de laatste 4 jaar als raadslid. Bij deze Partij voel ik mij thuis. De komende 4 jaar wil ik mij graag weer inzetten om van Middelburg een gastvrije, veilige en gezellige stad te maken en te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring